Kolofon

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstrasse 1

A-6342 Niederndorf

Tel: +43 5373/622 50-0

Fax: +43 5373/622 50-90

mail@bora.com

www.bora.com

 

Direktor: Willi Bruckbauer 

Davčna številka: 166/4115 

ID za DDV: ATU67323933 

Trgovska registrska številka: FN 381333i 

Vsebinska odgovornost: Willi Bruckbauer

 

________________________________________

 

Avtorske pravice 

Vsebina celotne spletne strani je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, tudi pravice do prevoda, ponatisa in kopiranja ter širjenja vsebine ali njenih delov, si pridržuje izključno podjetje BORA Vertriebs GmbH & Co KG. 
Brez dovoljenja podjetja BORA Vertriebs GmbH & Co KG se vsebina te strani na noben način ne sme reproducirati (fotokopije, mikrofilm ali kakšen drug postopek), predelovati, kopirati ali širiti z uporabo elektronskih sistemov. 
Material, ki ni predmet navedenih omejitev, je označen z ustreznimi napotki in ga lahko kadar koli uporabite, delite ali reproducirate. 
BORA Vertriebs GmbH & Co KG si pridržuje pravico, da ob kršitvi navedenega uvede pravne postopke. K sem sodijo npr. odškodninski zahtevki v nezanemarljivem znesku. 

________________________________________

 

Platforma evropske komisije za spletno reševanje sporov: 
ec.europa.eu/consumers/odr

Nismo niti zavezani niti pripravljeni sodelovati v postopku reševanja sporov pred arbitražno komisijo za potrošnike.