OGÓLNE PYTANIA DOTYCZĄCE FIRMY BORA

Produkty BORA można nabyć u naszych kompetentnych partnerów handlowych: w salonach wyposażenia kuchni, zakładach stolarskich oraz sklepach meblowych. Za pomocą wyszukiwarki sprzedawców szybko i wygodnie znajdziesz najbliższego partnera BORA. Model BORA GP4 jest dostępny wyłącznie u sprzedawców marki nobilia, wyszukiwarki sprzedawców nobilia – przejdź do wyszukiwarki sprzedawców nobilia.

Regularna gwarancja producenta wynosi 2 lata. Dodatkowo oferujemy możliwość przedłużenia gwarancji.

Tak, BORA oferuje usługę przedłużenia gwarancji na wszystkie urządzenia. Przedłużenie gwarancji o dodatkowy rok (do łącznie 3 lat) jest bezpłatne.

Przejdź na stronę www.bora.com/registration. Do rejestracji potrzebny jest kod rejestracyjny lub numer FD. Znajdziesz je na naklejce na Twoim urządzeniu, na tabliczce znamionowej lub na dołączonej broszurze. 

Gwarancję przedłużyć można w ciągu dwóch lat obowiązywania gwarancji producenta. Okres obowiązywania gwarancji producenta rozpoczyna się w momencie instalacji systemu BORA. Data montażu podawana jest przy rejestracji.

Tak, usługa przedłużenia gwarancji dotyczy wszystkich linii produktów BORA zarejestrowanych w ciągu dwóch lat od daty montażu.

Nie, wystarczy zarejestrować jeden wyciąg oparów. W takim przypadku gwarancja dotyczy całego systemu (od wyciągu oparów/płyt grzewczych, po rury i przejścia ścienne; szczegółowe informacje podano w warunkach gwarancji).

Warunki gwarancji znajdują się pod następującym linkiem: https://www.mybora.com/warranty2plus1

Można to zrobić na miejscu u lokalnego partnera handlowego lub w naszym sklepie internetowym.

Nie, produkty BORA są przeznaczone wyłącznie do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych.

PYTANIA DOTYCZĄCE WILGOTNOŚCI POWIETRZA

Względna wilgotność powietrza wskazuje stopień nasycenia powietrza przy aktualnej temperaturze. Ciepłe powietrze może zaabsorbować więcej wody, a zimne powietrze – mniej wody. Oznacza to, że zimne powietrze szybciej staje się nasycone. Komfort termiczny wymaga, aby względna wilgotność powietrza znajdowała się w zakresie od 25 do 60% przy temperaturze pomieszczenia od 20 do 25 stopni Celsjusza.

Przy zachowaniu aktualnych standardów budowlanych oraz wymagań rozporządzenia w sprawie oszczędzania energii (EnEV i DIN 4108) w starych i nowych budynkach oraz przy normalnym klimacie w pomieszczeniach, podczas stosowania systemów BORA w obiegu zamkniętym i z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz nie dochodzi do powstawania pleśni. Nie wpływa ona na wyposażenie drewniane i kuchenne oraz inne komponenty. Informacje ogólne: Należy przestrzegać ogólnych wskazówek zawartych w dokumentacji montażowej BORA dotyczącej systemów w obiegu zamkniętym lub z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz!