BORA Classic wok-induksjonstopp

CKIW

  Produktinformasjon

  • Tre hold varm-trinn med konstant temperaturregulering til 42, 74 eller 94°C.
  • Barnesikringen forhindrer utilsiktet eller uvedkommende innkobling av platetoppen.
  • Automatisk utkobling kobler automatisk ut en valgt kokesone når den forhåndsinnstilte tiden er utløpt.
  • Korttidstimeren utløser et visuelt og akustisk signal når tidsrommet som brukeren har innstilt, er utløpt.
  • Ved hjelp av pausefunksjonen kan du deaktivere alle kokesonene på en rask og enkel måte. Når funksjonen oppheves, fortsetter apparatet å gå med de opprinnelige innstillingene igjen.
  • Apparatet kan settes i demomodus ved hjelp av konfigurasjonsmodusen. Her vises alle betjeningsfunksjonene, mens oppvarmingsfunksjonen til platetoppen er deaktivert.
  • Når automatisk oppvarmingsfunksjon aktiveres, reguleres kokesonen til høyeste trinn i et definert tidsrom, før den automatisk stilles tilbake til innstilt effekttrinn igjen.
  • Kokesonen gjenkjenner størrelsen til kokekarene automatisk og avgir kun energi til flaten de dekker. Apparatet gjenkjenner automatisk kokekar som mangler, er uegnet eller for lite, og viser tilsvarende indikator på betjeningsområdet.
  • Restvarmeindikatoren registrerer at kokesonen fremdeles er varm etter at den er slått av og innebærer fare for brannskader eller brann dersom det legges varmeømfintlige gjenstander på sonen. Etter tilstrekkelig avkjølingstid (temperatur < 60°C) slukkes indikatoren.
  • Sammenlignet med andre platetopper har woken tykkere ceran-glass med økt bruddsikkerhet.

  Egnet for: Classic, Classic 2.0,

  Dokumenter

  Tekniske spesifikasjoner

  Tilkoblingsspenning220 – 240 V
  Frekvens50/60 Hz
  Strømforbruk maksimalt3,0 kW
  Tilkoblingseffekt maksimalt3,0 kW
  Sikring minst1 x 16 A
  Lengde strømledning1,5 m
  Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)327 x 515 x 116 mm
  Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)9,8 kg
  Materiale overflateSCHOTT CERAN®
  Effektnivå platetopp1 – 9, P
  Størrelse kokesoneØ 250 mm
  Effekt kokesone2400 W
  Effekt kokesone power-trinn3000 W

  Tekniske spesifikasjoner

  Tilkoblingsspenning220 – 240 V
  Frekvens50/60 Hz
  Strømforbruk maksimalt3,0 kW
  Tilkoblingseffekt maksimalt3,0 kW
  Sikring minst1 x 16 A
  Lengde strømledning1,5 m
  Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)327 x 515 x 116 mm
  Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)9,8 kg
  Materiale overflateSCHOTT CERAN®
  Effektnivå platetopp1 – 9, P
  Størrelse kokesoneØ 250 mm
  Effekt kokesone2400 W
  Effekt kokesone power-trinn3000 W