Deelnamevoorwaarden Concours Piccolo

§1 Betreft

 1. Deze deelnamevoorwaarden en gegevensbeschermingsrichtlijnen regelen de deelname aan de loterij van BORA Vertriebs GmbH & Co KG (hierna aangeduid als “organisator”) door de deelnemer en het verzamelen en het gebruik van de van de deelnemer verkregen of de door hem meegedeelde gegevens.
 2. Door aan de loterij deel te nemen, accepteren de deelnemers deze deelnamevoorwaarden.

 

§ 2 Deelnamevoorwaarden van loterij

 1. De loterij begint op 01.01.2024, om 0:00 CET en eindigt op 29.02.2024, om 24:00 CET 
 2. Natuurlijke personen (hierna "deelnemers" genoemd) die woonachtig zijn in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, België, Luxemburg, Tsjechië, Portugal, Slovenië of Slowakije en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, komen in aanmerking voor deelname.
  Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de organisator en medewerkers van samenwerkingspartners, die de opdracht hadden of hebben deze loterij op te stellen en af te handelen.
 3. Onder alle deelnemers worden 20 welkomstpakketten verloot, elk bestaande uit een Wendelstein 1838m serveerplank en een BORA opscheplepelset "Piccolo" (6 stuks). De prijs is inclusief het welkomstpakket en bezorging bij de winnaar thuis.

 

§ 3 Proceudre van de loterij

 1. Om mee te mogen doen aan de loterij moeten deelnemers zich tijdens de loterijperiode inschrijven voor de nieuwsbrief en akkoord gaan met deze deelnamevoorwaarden.
 2. De winnaar wordt willekeurig getrokken uit iedereen die voldoet aan de voorwaarden voor deelname.

 

§ 4 Afhandeling

 1. Uitbetaling van de prijs in contanten of de uitwisseling of overdracht ervan aan een andere persoon is uitgesloten. Een deelnemer kan afstand doen van de prijs. In dat geval wordt willekeurig een nieuwe winnaar gekozen.
 2. De winnaar wordt op 02 maart 2024 per e-mail gecontacteerd en gevraagd om zijn contactgegevens (naam en adres) door te geven en zo de prijs te aanvaarden. De winnaar heeft 72 uur de tijd om de gevraagde gegevens in te sturen en zo de prijs te accepteren. 
 3. Als de gegevens niet binnen de 72 uur worden ingediend, wordt de prijs geacht niet te zijn geaccepteerd en wordt willekeurig een nieuwe winnaar gekozen. Als de verstrekte contactgegevens onjuist of onvolledig zijn, is de organisator niet verplicht het juiste adres te achterhalen. Alle nadelen die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste contactgegevens zijn voor rekening van de deelnemer. Zelfs in een dergelijk geval wordt willekeurig een nieuwe winnaar gekozen.
 4. De organisator laat een verzendbedrijf de prijs bezorgen.

 

§ 5 Garantie-uitsluiting

 1. De organisator wijst erop dat de loterij door externe omstandigheden en overmacht kan worden beëindigd of verwijderd, zonder dat hierdoor claims van de deelnemer tegenover de organisator ontstaan.
 2. De organisator wijst erop dat garantie- en waarborgclaims volledig zijn uitgesloten.

 

§ 6 Privacyverklaring

 1. De organisator verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor zover dat wettelijk is toegelaten. 
 2. De organisator verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens enkel wanneer dat voor het uitvoeren van het contract (en voor het afhandelen van de loterij) of door een juridische verplichting nodig is of deze gegevens vrijwillig ter beschikking zijn gesteld. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de gegevens ook door de organisator worden gebruikt om te berichten over de loterij en er reclame over te maken. De deelnemer verklaart daarmee akkoord te gaan door deel te nemen aan de loterij. Voor gegevensverwerking die verder gaat dan dit, trekt de organisator de toestemming in. Als het rechtmatig belang van de organisator doorslaggevend is voor de gegevensverwerking, gebeurt de verwerking in bepaalde omstandigheden ook zonder toestemming. 
 3. De volgende persoonsgegevens van de deelnemer worden door de organisator verzameld en dienen voor de opstelling, de afhandeling en de uitvoering van de loterij: naam van de deelnemer, volledig adres, telefoonnummer, geldig e-mailadres.
 4. U hebt recht op informatie over de opgeslagen persoonsgegevens, en recht op rectificatie, gegevensoverdracht, bezwaar, beperking van de verwerking en blokkering of verwijdering van onrechtmatige of zonder toelating verwerkte gegevens in het kader van de bepalingen van de DSGVO. Men heeft op elk moment het recht om de toestemming in te trekken. 
 5. Als de deelnemer van mening is dat de verwerking van de persoonsgegevens in strijd is met de geldende privacywetgeving, bestaat de mogelijkheid bezwaar in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.
 6. Voor het uitvoeren van de contractuele of wettelijke plichten is het mogelijk noodzakelijk de gegevens aan de gegevensverwerker of aan andere ontvangers, in het bijzonder aan autoriteiten, worden verzonden. Gegevensverwerkers verwerken de persoonsgegevens volgens de instructies en alleen in die mate die nodig is voor het uitvoeren van deze opdrachten. De gegevensverwerkers van de organisator zijn bijvoorbeeld externe IT-serviceproviders, etc.
 7. Aan andere ontvangers worden uw gegevens alleen verstrekt als er toestemming is gegeven om de gegevens te verzenden, de gegevens worden verzonden voor het sluiten van de overeenkomst of dit voor het uitvoeren van de overeenkomst nodig is of de organisator wettelijk verplicht is om de gegevens te verzenden.

 

§ 7 Toepasbaar recht
Op deze deelnamevoorwaarden is het Oostenrijkse recht van toepassing. Een rechtsgang is uitgesloten.