Menu

Výrobky

BORA zkušenosti

Společnost

Servis

Objednat katalog

Vaše údaje

Objednejte si nyní zdarma exkluzivní časopis BORA s informacemi o našich kuchyňských systémech a poutavých příbězích ze světa BORA.
Respektujte prosím: Pole označená * jsou povinná.
BORA zkušenosti

BORA zkušenosti

Výrobky

Výrobky

Full_HD_3840x2160_Unternehmen_FAQ_20180910_web.jpg Full_HD_2048x3641_Unternehmen_FAQ_20180910_mobile.jpg

FAQ

Všeobecné otázky k BORA

Pára a zápachy stoupají rychlostí maximálně jeden metr za sekundu. Odsavač BORA odsává pomocí příčného proudění, které má vyšší rychlost než rychlost stoupání kuchyňských výparů. Tak jsou kuchyňské výpary a zápachy odsávány bezprostředně u varné desky.

Varné desky BORA Professional mají hloubku 540 mm a šířku 370 mm, tzn. více místa na vaření. Ovládání se uskutečňuje pomocí otočného kolíku s dotykovým kolečka z materiálu Nerezová ocel s dotykovým ovládáním na předním krytu. Systém BORA Professional je díky nespočtu různých varných desek a ventilačních částí modulárně sestavitelný, velmi variabilní a tím pádem individuálně plánovatelný.

Přejděte ke všem produktům BORA Professional

 

BORA Classic varné desky mají standardní hloubku 515 mm a jsou ovládány dotykovým ovládáním přímo u varné desky. BORA Classic Systém  s odsavačem je kompletní daný systém: Počínaje odsavačem přes trubky s integrovaným zvukovým tlumičem až po soklový ventilátor jsou všechny součásti již v rozsahu dodávky. Systém BORA Classic je díky velkému množství různých varných desek velmi variabilní a tím pádem individuálně a snadno plánovatelný.

Přejděte ke všem produktům BORA Classic

 

BORA Basic je kompaktní jednotka o velikosti 515 x 760 mm, popř. 515 x 830 mm u Bora Basic s celoplošnou indukcí (BFI), která sestává z velké varné desky se čtyřmi varnými zónami a odsavačem umístěným uprostřed. BORA Basic je rovněž ovládána přes intuitivní dotykové ovládání přímo vpředu uprostřed varné desky. Nová BORA Basic BFI disponuje novým inovativním konceptem ovládání pomocí technologie dotykového tkruhového posuvníku.

Přejděte ke všem produktům BORA Basic

V digestoři se může nahromadit až 250 ml tekutiny a lze ji odtamtud bezproblémově vytřít. Pokud se tam dostane více tekutiny,  nebude elektronika poškozena, neboť proud vzduchu je veden mimo elektroniku. 

U BORA Basic lze zachytit i větší množství tekutiny až 3 litry. Pro snadné čištění lze odejmout dno skříně (vedení vzduchu).

Předměty, které spadnou do odsavače, se dostanou do záchytné misky a lze je opět odstranit snadným vyjmutím. Tukový filtr z nerezové oceli zabraňuje nasáti předmětů do vzduchového vedení.

Tukový filtr a kryty lze odstranit jednoduchým uchopením rukou a lze je čistit v myčce nádobí.

Na rozdíl od běžných kuchyňských odsavačů s vysokou hladinou zvuku ve výšce hlavy je BORA při vaření tišší než normální zvuk při vaření. Vznikající hlasitost je v rozhodující míře závislá na individuální situaci vestavby a prostorové kispozici místnosti.

Kuchyňské výpary, odpařující se tuky a s tím spojené zápachy jsou kompletně odsávány přímo tam, kde vznikají – přímo u varné desky. Kuchař se pohybuje v čerstvém vzduchu, jeho oblečení a vlasy zůstanou svěží a nedotčeny kuchyňskými výpary. 

I při výšce hrnce do 20 cm jsou kuchyňské výpary bezproblémově odsávány. Od výšky hrnce cca 21 cm doporučujeme umístit poklici šikmo, aby páry mohly být vedeny směrem k odtahu.

 

 

 

Výrobky BORA můžete zakoupit u našich kompetentních obchodních partnerů v kuchyňských studiích, truhlářstvích a domech nábytku. Partnera společnosti BORA ve Vaší blízkosti najdete zcela jednoduše zde pomocí vyhledávání dealera. Ten Vám na místě poradí se všemi otázkami a s plánováním Vaší kuchyně s kompletem BORA – varná deska + odsavač

2 roky plus možnost prodloužit záruku další rok

Ano, společnost BORA nabízí právě pro takové kompletní systémy BORA (varná deska + odsavač) prodlouženou záruku. Na odsavači varné desky se nachází štítek s registračním kódem, tento kód může zákazník jednoduše zadat na www.mybora.com. Prodloužení záruky je bezplatné.

Ano, je jedno, o který systém odsavače varné desky jde.

Buď u Vašeho obchodního partnera přímo na místě nebo v našem On-line shopu.

Otázky k vlhkosti vzduchu

Relativní vlhkost vzduchu udává stupeň nasycení vzduchu při aktuální teplotě. Teplý vzduch může pojmout více vody, studený vzduch může pojmout méně vody. Tzn. studený vzduch je rychleji nasycen. Při příjemné teplotě vzduchu se relativní vlhkost vzduchu pohybuje mezi 25 až 60 % při teplotě místnosti 20 až 25 stupňů Celsia.

Příklady použití ve vzduchotechnice místnosti | Download | PDF (Zdroj: TROGISCH, FRANZKE. Feuchte Luft. VDE Vydavatelství)

Při normálním vaření, tedy přibližně 30minutovém vaření např. zeleniny, ryb nebo masa, není zvýšení vlhkosti vzduchu v odvodu vzduchu téměř měřitelné. Při 30minutovém intenzivním vaření vody se u výstupu filtru s aktivním uhlí zvyšuje relativní vlhkost vzduchu o cca 10 %.

 Video „Vývoj vlhkosti při procesech vaření“ najdete zde.

Při dodržení aktuálních stavebních norem a nařízení o úspoře energií (německé znění EnEV a DIN 4108) ve staré i nové výstavbě a za normálního klimatu místnosti je při používání systémů BORA s recirkulací nebo odvodem vzduchu tvoření plísně vyloučeno. Dřevěné a kuchyňské díly a ostatní díly tím nejsou ovlivněny. 

Všeobecně: Věnujte pozornost všeobecným upozorněním v montážních dokumentech BORA při režimu recirkulace a odtahu!

Otázky k řešení odvodu vzduchu

V případě BORA Professional a BORA Classic lze realizovat vedení odtahu vzduchu max. 12 metrů. Při delších výfukových kanálech od 6 metrů je nutno použít druhý ventilátor a je doporučeno zvýšit průřez trubky. Pokud má být výfukový kanál delší než 12 m, je ještě možné použít navíc přídavný potrubní ventilátor ULIE a zvýšit tak délku vedení odtahu vzduchu až na 16 metrů.

V případě BORA Basic s plošnou indukcí BFIA lze při použití přídavného potrubního ventilátoru ULIE realizovat vedení odtahu vzduchu v délce 10 metrů.

V případě BORA Basic BIA a BHA by neměla být přesažena délka výfukového kanálu 6 metrů.

BORA Odsavač Professional lze kombinovat se dvěma libovolnými ventilátory.

 

BORA Classic odsavač varné desky CKASE a BORA Basic s celoplošnou indukcí BFIA lze rozšířit pomocí přídavného potrubního ventilátoru.

Ano, obě dvě digestoře potřebují oddělené vVedení odtahu vzduchu se samostatným pouzdrem v stěně nebo alternativně vlastní recirkulační jednotku.

Otázky k řešení recirkulace

Ano, všechny systémy odsavače BORA lze plánovat buď jako recirkulaci nebo jako variantu s odtahem ven.

Recirkulační jednotka ULB1/UUE1 se musí měnit každoročně, recirkulační jednotka ULB3/UUE3 každé dva roky. Integrovaný Filtr systému odsavače BORA Basic (BAKFS) by měl být měněn rovněž každoročně, popř. po 150 hodinách provozu. Integrovaný ukazatel filtru Vás upozorní, jakmile tato doba provozu dosažena. Zde přejdete na mybora, kde si můžete bezproblémově náhradní filtry objednat. 

Vyčištěný vzduch je odváděn do oblasti soklu. Zde je odváděn otvorem zpětného proudění min. 500 cm² zpět do místnosti.

V normálním obytném prostředí a při odborném provedení montáže nehrozí žádné nebezpečí kondenzátu nebo plísní. Ohledně tohoto tématu věnujte pozornost upozorněním v návodu k použití.

Pro zajištění optimálního výkonu filtru s aktivním uhlím neutralizujícím zápachy vždy doporučujeme používat funkci automatického vypnutí. To činí 20 minut a automaticky se nastaví, jakmile je větrání vypnuto. Při vaření v režimu recirkulace je zásadně nutno dbát na dostatečné větrání (např. oknem).

Otázky k varným deskám

Ano, v produktových řadách BORA Professional a BORA Classic existuje velký výběr modulárních varných desek. Zde můžete volit mezi Indukčními varnými deskami a varnými deskami ve variantách HiLight, popř. Hyper, klasickými variantami s topnými tělesy. Sortiment doplňuji plynová varná deska a Tepan - gril z nerezové oceli. BORA Basic je dostupná ve variantách Hyper, Indukce a celoplošná indukce.Další informace k našemu sortimentu produktů najdete zde.

BORA odsavač par jsou k dostání pouze v kombinaci s varnými deskami BORA.

Varné desky jsou podle rozměrů přesně sladěny s odsavačem a umožňují tak optimální situaci při montáži. 

Ano, varné desky BORA lze zakoupit také bez digestoře.

Všechny produktové řady BORA mohou být montovány jak plošně zarovnané, tak také pro montáž na povrch . Pro variantu Classic existuje navíc možnost montovat standardní kombinaci se 2 varnými deskami pomocí BORA Classic vkládacího rámu CER téměř plošně zarovnaně v pracovních deskách z libovolného materiálu.

Ne, tyto produktové řady nelze navzájem kombinovat.

BORA Basic rám varné desky z materiálu kartáčovaná nerezová ocel je artiklem příslušenství pro montáž na povrch. Existuje ve dvou velikostech: BKR760 pro BORA Basic varné desky BHA/BHU a BIA/BIU široké 760 mm a BKR830 v šířce 830 mm pro BORA Basic BFIA/BFIU. 

Černá přívodní tryska je dostupná jako artikl Příslušenství pro všechny nové Basic modely. Pouze v případě již namontovaných Basic varných desek BHA/BHU a BIA/BIU tuto konstelaci z důvodu nedostatečné rozměrové kompatibility, popř. vznikající mezery nedoporučujeme.

Ano, neomezeně. Zde se jedná o speciální proces povrstvení DLC (Diamond-like Carbon).

Otázky k plánování a Montáži

Ano, v závislosti na situaci při montáži ovšem může vyvstat nutnost  zkrátit hloubku výsuvů.

Zásadně to nedoporučujeme, neboť Systém BORA není v případě nutnosti servisu přístupný pro servisního technika. Kromě toho může dojít k přehřátí varných desek. 

Zde záleží na počtu a uspořádání varných desek a odsavačů. Při standardním uspořádání dvou varných desek a jednoho odsavače potřebujete na BORA Professional a Bora Classic jednu spodní skříň šířky min. 900 mm. Při třech varných deskách a dvou digestořích bude třeba 1400 mm. Těch můžete dosáhnout pomocí souviského předního panelu a libovolného počtu spodních skříní.

V případě BORA Basic BIA/BIU a BHA/BHU musí mít spodní skříň  šířku 800 mm. V případě BORA Basic BFIA/BFIU musí mít spodní skříň šířku 900 mm.

Od přední hrany předního panelu musí být pro montáž BORA Basic a BORA Classic k dispozici hloubka minimálně 600 mm (plus přesah pracovní desky, pokud je naplánován).

Hloubka vestavby BORA Professional se liší podle situace při montáži. Zde musí být minimální hloubka 650 mm (plus přesah pracovní desky, pokud je naplánován).

Pro všechny tři systémy BORA odsavače potřebujeme pracovní desku o tloušťce mezi 10 a 40 mm včetně nosného materiálu. V případě silnějších pracovních desek je nutno nosný materiál příslušným způsobem vyříznout.

Popup Picture
Přesvědčte se sami
Vyhledat prodejce

Use of Cookies

Cookies enhance the use of our services. By using the BORA website you agree to our cookie policy. You can disable cookies anytime in your browser settings. Please use your browsers’s help feature to learn more about cookie settings and how to change these in your browser.