Nabídka
Výrobky Zkušenosti
Full_HD_3840x2160_Unternehmen_FAQ_20180910_web.jpg Full_HD_2048x3641_Unternehmen_FAQ_20180910_mobile.jpg

FAQ

Všeobecné otázky k BORA

Pára a zápachy stoupají rychlostí maximálně jeden metr za sekundu. Odsavač BORA odsává pomocí příčného proudění, které má vyšší rychlost než rychlost stoupání kuchyňských výparů. Tak jsou kuchyňské výpary a zápachy odsávány bezprostředně u varné desky.

Varné desky BORA Professional mají extra hloubku 540 mm a šířku 370 mm, což přináší více místa k vaření. Zařízení se ovládá otočným knoflíkem z nerezové oceli s dotykovým ovládáním na čelním krytu. Systém BORA Professional je modulárně sestavitelný díky široké nabídce různých varných desek a ventilačních prvků. Je velmi variabilní a, proto jej lze navrhovat individuálně.
 

Zde najdete všechny výrobky BORA Professional

 

Varné desky BORA Classic mají standardní hloubku 515 mm a ovládají se pomocí dotykového ovládání. Systém BORA Classic je díky široké nabídce různých varných desek velmi variabilní, a proto jej lze individuálně a velmi snadno navrhnout.
 

Zde najdete všechny výrobky BORA Classic

 

BORA Basic je kompaktní jednotka o rozměrech 515 x 760 mm nebo 515 x 830 mm u systému BORA Basic s celoplošnou indukcí (BFI). Je tvořena velkou varnou deskou se čtyřmi varnými zónami a středově umístěným odtahem par. Systém BORA Basic se rovněž ovládá na intuitivním dotykovém ovládání umístěném přímo v přední části uprostřed varné desky. Nový systém BORA Basic BFI disponuje novou inovativní koncepcí ovládání pomocí dotykového ovládacího prvku Touch-Roundslider.
 

Zde najdete všechny výrobky BORA Basic

 

Systém BORA Pure je typický centrální kruhovou lehce prohloubenou vtokovou tryskou a plošně zarovnaným designem. Díky centrálnímu ovládání a optimálnímu uspořádání varných zón poskytuje systém BORA Pure mimořádně velký prostor k vaření. Systém lze ovládat pomocí svislého dotykového ovládacího prvku sControl jednoduchým posouváním prstem nahoru a dolů nebo přímo poklepáním na ovládání plus – minus. Systém BORA Pure tvoří kompaktní jednotku složenou z výkonné indukční varné desky  s celou řadou funkcí a efektivním systémem odtahu. Dvě zařízení sjednocena pod jedním číslem výrobku. Designér kuchyňských linek tak může pouze zahájit proces objednání a kontrolovat průběh.
 

Zde najdete všechny výrobky BORA Pure

V závislosti na systému se v odtahu par může nahromadit až 300 ml tekutiny, zde se může tekutina bez problémů vytřít. I kdyby do odtahu vyteklo větší množství tekutiny, nemůže dojít k poškození elektroniky, neboť proud vzduchu je veden mimo oblast s elektronikou. 


U systémů BORA Basic a BORA Pure lze zachytit až 3 litry tekutiny. Po vyjmutí krytu se zařízení snadno vyčistí.

Předměty, které spadnou do odsavače, se dostanou do záchytné misky a lze je opět odstranit snadným vyjmutím. Tukový filtr z nerezové oceli zabraňuje nasáti předmětů do vzduchového vedení.

Všechny vyjímatelné součásti, jako je tukový filtr, vana na tukový filtr, vtoková tryska / uzavírací klapka odsavače, lze odstranit jednoduchým uchopením rukou a lze je čistit v myčce nádobí.

Na rozdíl od běžných kuchyňských odsavačů s vysokou hladinou zvuku ve výšce hlavy je BORA při vaření tišší než normální zvuk při vaření. Vznikající hlasitost je v rozhodující míře závislá na individuální situaci vestavby a prostorové kispozici místnosti.

Kuchyňské výpary, odpařující se tuky a s tím spojené zápachy jsou kompletně odsávány přímo tam, kde vznikají – přímo u varné desky. Kuchař se pohybuje v čerstvém vzduchu, jeho oblečení a vlasy zůstanou svěží a nedotčeny kuchyňskými výpary. 

I při výšce hrnce do 20 cm jsou kuchyňské výpary bezproblémově odsávány. Od výšky hrnce cca 21 cm doporučujeme umístit poklici šikmo, aby páry mohly být vedeny směrem k odtahu.

 

 

Zařízení BORA si můžete koupit u našich kompetentních odborných obchodních partnerů v kuchyňských studiích, truhlářstvích a obchodech s nábytkem. Pomocí našeho zde dostupného vyhledávače prodejců si můžete rychle a pohodlně najít nejbližšího prodejního partnera značky BORA.

Naše systémy BORA lze navrhovat individuálně. Pokud chcete získat informace o cenách a o individuálních nabídkách, obraťte se prosím na nejbližšího prodejního partnera BORA.

Ano, společnost BORA nabízí právě pro takové kompletní systémy BORA (varná deska + odsavač) prodlouženou záruku. Na odsavači varné desky se nachází štítek s registračním kódem, tento kód může zákazník jednoduše zadat na www.mybora.com. Prodloužení záruky je bezplatné.

Ano, je jedno, o který systém odsavače varné desky jde. Prodloužení záruky o 1 rok na celkem 3 roky je zdarma. Mimoto nabízíme zákazníkům v Německu desetiletou záruku na všechny systémy BORA. Tato záruka na 10 let je k dispozici za cenu 249,90 € (včetně zákonem předepsané DPH). Desetiletá záruka je tedy vždy zaměřena na místo, kde byl systém BORA nainstalován.  Registrační kód je umístěn na nálepce systému odtahu par a také na přiloženém listu. Registrační kód nebo alternativně číslo FD (číslo výrobku) můžete zadat na adrese bora.com/registration.

Záruku lze prodloužit v průběhu dvouleté záruky výrobce. Záruka výrobce platí od okamžiku instalace vašeho systému BORA.

Ano, prodloužení záruky se vztahuje na všechny produktové řady BORA, které byly zaregistrovány do dvou let po nainstalování.

Ne, stačí, když zaregistrujete jeden z odsavačů par. Ochranná záruka v tom případě platí pro celý systém.

Záruční podmínky najdete na následujícím odkazu: https://www.mybora.com/warranty2plus1

Buď u vašeho místního obchodního partnera BORA nebo v našem internetovém obchodě online.
U vašeho místního obchodního partnera BORA.

Otázky k vlhkosti vzduchu

Relativní vlhkost vzduchu udává stupeň nasycení vzduchu při aktuální teplotě. Teplý vzduch může pojmout více vody, studený vzduch může pojmout méně vody. Tzn. studený vzduch je rychleji nasycen. Při příjemné teplotě vzduchu se relativní vlhkost vzduchu pohybuje mezi 25 až 60 % při teplotě místnosti 20 až 25 stupňů Celsia.

Příklady použití ve vzduchotechnice místnosti | Download | PDF (Zdroj: TROGISCH, FRANZKE. Feuchte Luft. VDE Vydavatelství)

Při normálním vaření, tedy přibližně 30minutovém vaření např. zeleniny, ryb nebo masa, není zvýšení vlhkosti vzduchu v odvodu vzduchu téměř měřitelné. Při 30minutovém intenzivním vaření vody se u výstupu filtru s aktivním uhlí zvyšuje relativní vlhkost vzduchu o cca 10 %.

 Video „Vývoj vlhkosti při procesech vaření“ najdete zde.

Při dodržení aktuálních stavebních norem a nařízení o úspoře energií (německé znění EnEV a DIN 4108) ve staré i nové výstavbě a za normálního klimatu místnosti je při používání systémů BORA s recirkulací nebo odvodem vzduchu tvoření plísně vyloučeno. Dřevěné a kuchyňské díly a ostatní díly tím nejsou ovlivněny. 

Všeobecně: Věnujte pozornost všeobecným upozorněním v montážních dokumentech BORA při režimu recirkulace a odtahu!

Otázky k řešení odvodu vzduchu

U systémů BORA Professional a BORA Classic lze při použití různých ventilátorových modulů a systému potrubí BORA Ecotube nainstalovat odtah vzduchu až v délce 16 metrů. Pro individuální plánování je vám k dispozici kompetentní partner BORA. 


U systému BORA Basic s celoplošnou indukcí BFIA lze při použití přídavného potrubního ventilátoru ULIE dosáhnout délky vedení odtahu vzduchu 10 metrů.


U provedení BORA Basic BIA a BHA a BORA Pure nesmí být překročena maximální délka odvětrávací trasy 6 metrů.

Ano, každý odsavač vyžaduje samostatné vedení odtahu vzduchu s vlastní venkovní koncovkou ve stěně nebo volitelně s vlastní recirkulační jednotkou.

Ano, obě dvě digestoře potřebují oddělené vVedení odtahu vzduchu se samostatným pouzdrem v stěně nebo alternativně vlastní recirkulační jednotku.

Otázky k řešení recirkulace

Ano, všechny systémy odsavače BORA lze plánovat buď jako recirkulaci nebo jako variantu s odtahem ven.

Recirkulační filtrační jednotka ULBF se musí vyměnit po uplynutí 1,5 roku (300 provozních hodin), výměna recirkulační jednotky UUE1 je nutná jednou za rok a recirkulační jednotku ULB3/UUE3 je nutné vyměnit jednou za dva roky. Integrovaný filtr odsávacích systémů BORA Basic (BAKFS) a BORA Pure (PUAKF) se musí rovněž vyměňovat jednou ročně nebo po dosažení 150 provozních hodin. Integrovaný ukazatel filtru vás upozorní, jakmile je dosaženo potřebné doby pro výměnu. Zde přejdete k portálu obchodu mybora, kde si můžete snadno objednat náhradní filtry.

Recirkulační filtrační jednotka ULBF je novější model jednotky ULB1 s připojením Ecotube.

Vyčištěný vzduch je veden do oblasti soklu. Zde je přiváděn zpět do místnosti otvorem zpětného proudění o minimálním průřezu 500 cm² na jednu recirkulační jednotku. U plynových varných desek je potřebná velikost otvoru zpětného proudění minimálně 1000 cm² na jednu recirkulační jednotku. 

V normálním obytném prostředí a při odborném provedení montáže nehrozí žádné nebezpečí kondenzátu nebo plísní. Ohledně tohoto tématu věnujte pozornost upozorněním v návodu k použití.

Pro zajištění optimálního výkonu filtru s aktivním uhlím neutralizujícím zápachy vždy doporučujeme používat funkci automatického vypnutí. To činí 20 minut a automaticky se nastaví, jakmile je větrání vypnuto. Při vaření v režimu recirkulace je zásadně nutno dbát na dostatečné větrání (např. oknem).

Otázky k varným deskám

Ano, v rámci produktových řad BORA Professional a BORA Classic je k dispozici velký výběr modulárních varných desek. Můžete zde vybírat mezi indukčními varnými deskami a varnými deskami HiLight nebo Hyper, klasické varianty sálavých topných těles. Sortiment doplňuje plynová varná deska a nerezový gril Tepan. Systém BORA Basic je k dispozici v provedení Hyper, indukce a celoplošná indukce. BORA Pure je čistě indukční varná deska. Další informace o sortimentu našich produktů najdete zde.

Systémy na odtah par BORA jsou k dispozici pouze v kombinaci s varnými deskami BORA a naopak.

Varné desky jsou podle rozměrů přesně sladěny s odsavačem a umožňují tak optimální situaci při montáži. 

Všechny produktové řady BORA mohou být montovány jak plošně zarovnané, tak také pro montáž na povrch . Pro variantu Classic existuje navíc možnost montovat standardní kombinaci se 2 varnými deskami pomocí BORA Classic vkládacího rámu CER téměř plošně zarovnaně v pracovních deskách z libovolného materiálu.

Ne, tyto produktové řady nelze navzájem kombinovat.

Rám varné desky BORA z kartáčované nerezové oceli je díl příslušenství pro montáž na povrch. Existuje ve dvou velikostních provedeních: BKR830 o šířce 830 mm pro BORA Basic BFIA/BFIU a také BKR760 pro šířky varných desek 760 mm BORA Basic BHA/BHU/BIA/BIU a pro zařízení BORA Pure.

Boční lišty ze 100% nerezové oceli poskytují boční ochranu pro všechny varné desky BORA s hloubkou 515 mm. Lze je nainstalovat dodatečně při montáži na povrch. V provedení All Black v naší osvědčené povrchové úpravě Diamond-Like-Carbon.

Černá vtoková tryska je jako díl příslušenství k dispozici pro všechny nové modely Basic. Ty lze rozpoznat podle trysky s osmi kroužky.

Součástí dodávky je standardně černá vtoková tryska PUED. Barevné varianty růžovozlatá (PUEDG), modrá (PUEDB), jadeitově zelená (PUEDJ), červená (PUEDR), oranžová (PUEDO) je možné objednat doplňkově jako příslušenství.

Otázky k plánování a Montáži

Ano, v závislosti na situaci při montáži ovšem může vyvstat nutnost  zkrátit hloubku výsuvů.

Zásadně to nedoporučujeme, neboť Systém BORA není v případě nutnosti servisu přístupný pro servisního technika. Kromě toho může dojít k přehřátí varných desek. 

To se liší podle uspořádání a počtu varných desek a odsavačů. Při standardním uspořádání tvořeným dvěma varnými deskami a jedním odsavačem potřebujete pro systémy BORA Professional a BORA Classic spodní skříň o minimální šířce 900 mm. V provedení se třemi varnými deskami a dvěma odsavači par je nutná šířka 1400 mm. Mohou se libovolně skládat z průběžného předního krytu a několika spodních skříněk.


U zařízení BORA Basic BFIA/BFIU musí mít spodní skříňka šířku 900 mm. U zařízení BORA Basic BIA/BIU/BHA/BHU a BORA Pure musí mít spodní skříňka šířku 800 mm.

Od přední hrany předního panelu musí být pro montáž BORA Basic a BORA Classic k dispozici hloubka minimálně 600 mm (plus přesah pracovní desky, pokud je naplánován).

Hloubka vestavby BORA Professional se liší podle situace při montáži. Zde musí být minimální hloubka 650 mm (plus přesah pracovní desky, pokud je naplánován).

Pro všechny tři systémy BORA odsavače potřebujeme pracovní desku o tloušťce mezi 10 a 40 mm včetně nosného materiálu. V případě silnějších pracovních desek je nutno nosný materiál příslušným způsobem vyříznout.

Popup Picture
Přesvědčte se sami
Vyhledat prodejce

Informace o souborech cookie:

Soubory cookie používáme k analýze přístupu na naše stránky a k reklamním účelům. Dalším používáním této stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. Informace o souborech cookie a vaše právo vznést námitku