Prohlášení o ochraně osobních údajů

1.1 Těší nás, že jste navštívili naše internetové stránky, a děkujeme vám za váš zájem. V následujícím textu bychom vás rádi informovali o zacházení s vašimi osobními údaji při používání našich internetových stránek. Osobními údaji se zde myslí všechny údaje, podle nichž můžete být osobně identifikováni.

1.2 Správce zodpovědný za zpracování údajů na našich internetových stránkách ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost „BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, +435373622500, mail(at)bora.com“. Správce zodpovědný za zpracování osobních údajů je ta fyzická či právnická osoba, která sama či společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3 Správce má pro tyto internetové stránky pověřence pro ochranu osobních údajů, na něhož se lze obrátit pomocí těchto kontaktních údajů: "Bernhard Johne, Innstraße 1, 1.6342 Niederndorf, +498035907168, dataprotection@bora.com"

1.4 Tyto internetové stránky z bezpečnostních důvodů a kvůli zabezpečení přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na správce) využívají šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení můžete poznat podle toho, že se v adresním poli prohlížeče zobrazují znaky „https://“ a symbol zámku.

Pokud naše internetové stránky používáte pouze informačně (tedy v případě, že se nezaregistrujete ani nám jiným způsobem neodešlete informace), shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč zašle na náš server (tzv. „serverové protokolové soubory“). Když navštívíte naše internetové stránky, shromažďujeme následující údaje, které z technického hlediska potřebujeme k zobrazení stránek:

 • naše navštívená internetová stránka,
 • datum a čas přístupu,
 • objem odeslaných dat v bajtech,
 • zdroj/způsob, jakým jste na naše stránky přešli,
 • použitý prohlížeč,
 • použitý operační systém,
 • použitá IP adresa (příp. v anonymizovaném tvaru).

Zpracování probíhá podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na vylepšování stability a funkčnosti našich internetových stránek. K předávání či jinému zpracování údajů nedochází. Vyhrazujeme si však právo na dodatečnou kontrolu serverových protokolových souborů v případě, že budou nějaké konkrétní body poukazovat na protiprávní použití..

Abychom naše internetové stránky zatraktivnili a umožnili používání některých funkcí, využíváme na různých stránkách takzvané soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou po ukončení relace prohlížeče, tedy po zavření okna prohlížeče, opět odstraněny (tzv. soubory cookie relace). Jiné soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerům (soubory cookie třetích stran) opětovné rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Jsou-li soubory cookie ukládány, shromažďují a zpracovávají v individuálním rozsahu určité uživatelské informace, jako jsou údaje o prohlížeči, poloze nebo IP adrese. Trvalé soubory cookie se automaticky odstraní po uplynutí doby jejich platnosti, která se mezi jednotlivými soubory cookie liší.

Pokud jsou jednotlivými, námi implementovanými soubory cookie zpracovávány také osobní údaje, probíhá toto zpracování na základě článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR k zajištění našeho oprávněného zájmu na zajištění co nejlepší funkčnosti internetových stránek a co nejpříjemnější a nejefektivnější návštěvy našich stránek pro uživatele.

V některých případech spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají se zajímavějším uspořádáním naší internetové nabídky. Za tímto účelem jsou v případě vaší návštěvy našich internetových stránek ukládány na váš pevný disk také soubory cookie partnerských společností (soubory cookie třetích stan). V případě naší spolupráce s výše zmíněnými reklamními partnery budete o použití takovýchto souborů cookie a rozsahu shromažďovaných informací speciálně informováni v následujících odstavcích.

Upozorňujeme, že svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o uložení souborů cookie informováni a mohli jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí, o přijetí souborů cookie pro určité případy nebo o jejich obecném odmítnutí. U každého prohlížeče se způsob správy nastavení souborů cookie liší. Konkrétní způsob je popsán v nápovědě každého prohlížeče, v níž se rovněž dozvíte, jak můžete nastavení souborů cookie změnit. Informace pro jednotlivé prohlížeče naleznete na následujících odkazech:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

 

Upozorňujeme, že při odmítnutí souborů cookie může dojít k omezení funkčnosti našich internetových stránek.

V rámci navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou shromažďovány osobní údaje. V případě kontaktního formuláře jsou shromažďované informace viditelně vyznačeny u daného formuláře. Tyto údaje jsou ukládány a používány pouze za účelem vyřízení vaší záležitosti nebo navázání kontaktu a s tím spojené technické správy.

Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na vyřízení vaší záležitosti podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování článek 6, odstavec 1, písmeno b nařízení GDPR. Vaše údaje budou po konečném zpracování vaší záležitosti odstraněny za předpokladu, že se lze z okolností domnívat, že daná věc byla úspěšně uzavřena, a že neexistuje žádná zákonná povinnost, která by nařizovala uchování údajů.

5.1 Přihlášení k odběru našeho e-mailového zpravodaje

Když se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Povinným údajem k zasílání zpravodaje je pouze vaše e-mailová adresa. Vyplnění případných dalších údajů je dobrovolné a tyto údaje se použijí k individualizaci našeho kontaktu s vámi. K zasílání zpravodaje používáme proces takzvaného dvojitého přihlášení. To znamená, že e-mailový zpravodaj vám začneme posílat teprve tehdy, když nám výslovně potvrdíte svůj souhlas s jeho zasíláním. Pošleme vám potvrzovací e-mail, v němž vás poprosíme o to, abyste kliknutím na příslušný odkaz potvrdili, že si přejete zpravodaj v budoucnu dostávat.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělujete souhlas s použitím vašich osobních údajů podle článku 6, odstavce 1, písmena a nařízení GDPR. Při přihlášení k odběru zpravodaje ukládáme vaši IP adresu přidělenou poskytovatelem připojení k internetu (ISP) a datum a čas přihlášení, abychom později mohli případně objasnit možné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme při přihlášení k odběru zpravodaje, jsou používány výhradně k reklamnímu oslovení formou zpravodaje. Odběr zpravodaje můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz ve zpravodaji nebo zasláním příslušné zprávy výše uvedenému správci. Po úspěšném odhlášení bude vaše e-mailová adresa neprodleně odstraněna z distribuce našeho zpravodaje, pokud jste výslovně neodsouhlasili další používání vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme jiné použití údajů, které je zákonem povoleno a o kterém jsme vás informovali v tomto prohlášení.

 

5.2 Reklama klasickou poštou

Na základě našeho oprávněného zájmu na individualizované přímé reklamě si vyhrazujeme právo uložit vaše jméno, příjmení, adresu a také – pokud jsme tyto doplňkové údaje v rámci smluvního vztahu od vás obdrželi – titul, akademický titul, rok narození, pracovní, oborové nebo obchodní označení podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR a použít tyto údaje k zaslání zajímavých nabídek a informací o našich produktech na vaši poštovní adresu.

Uložení a používání údajů za tímto účelem můžete kdykoli odvolat zasláním příslušné zprávy správci.

6.1 Pluginy Facebook s řešením Shariff

Na našich internetových stránkách jsou používány takzvané sociální pluginy (dále jen „pluginy“) pro sociální síť Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen „Facebook“).

Ke zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich internetových stránek nejsou tato tlačítka neomezeně zakomponována v podobě pluginů, nýbrž jsou do stránky zabudována pouze jako odkaz HTML. Tímto způsobem zakomponování je zaručeno, že při zobrazení některé naší internetové stránky, která obsahuje takováto tlačítka, není ještě navázáno spojení se servery společnosti Facebook. Když na tlačítko kliknete, otevře se nové okno prohlížeče, v němž se zobrazí stránka služby Facebook, na níž můžete (po zadání svých přihlašovacích údajů) obsluhovat tamější pluginy.
Společnost Facebook Inc. se sídlem v USA je certifikována podle americko-evropského ujednání o tzv. „štítu soukromí“ (Privacy Shield), které zaručuje dodržování úrovně ochrany dat platné v Evropské unii.

Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a používání údajů společností Facebook a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí naleznete v prohlášení o ochraně soukromých údajů vydaném společností Facebook: : http://www.facebook.com/policy.php

 

6.2 Plugin Pinterest jako řešení Shariff

Na stránkách prodejce jsou používány takzvané sociální pluginy (dále jen „pluginy“) pro sociální síť Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA (dál jen „Pinterest“).

Ke zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich internetových stránek nejsou tato tlačítka neomezeně zakomponována v podobě pluginů, nýbrž jsou do stránky zabudována pouze jako odkaz HTML. Tímto způsobem zakomponování je zaručeno, že při zobrazení některé naší internetové stránky, která obsahuje takováto tlačítka, není ještě navázáno spojení se servery společnosti Pinterest. Když na tlačítko kliknete, otevře se nové okno prohlížeče, v němž se zobrazí stránka služby Pinterest, na níž můžete (po zadání svých přihlašovacích údajů) obsluhovat tamější pluginy.

Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a používání údajů společností Pinterest a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí naleznete v prohlášení o ochraně soukromých údajů vydaném společností Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 

6.3 Plugin Twitter jako řešení Shariff

Na našich internetových stránkách jsou používány takzvané sociální pluginy (dále jen „pluginy“) pro sociální síť Twitter, kterou provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dále jen „Twitter“).

Ke zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich internetových stránek nejsou tato tlačítka neomezeně zakomponována v podobě pluginů, nýbrž jsou do stránky zabudována pouze jako odkaz HTML. Tímto způsobem zakomponování je zaručeno, že při zobrazení některé naší internetové stránky, která obsahuje takováto tlačítka, není ještě navázáno spojení se servery společnosti Twitter. Když na tlačítko kliknete, otevře se nové okno prohlížeče, v němž se zobrazí stránka služby Twitter, na níž můžete (po zadání svých přihlašovacích údajů) obsluhovat tamější pluginy.
Společnost Twitter Inc. se sídlem v USA je certifikována podle americko-evropského ujednání o tzv. „štítu soukromí“ (Privacy Shield), které zaručuje dodržování úrovně ochrany dat platné v Evropské unii.

Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a používání údajů společností Twitter a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí naleznete v prohlášení o ochraně soukromých údajů vydaném společností Twitter:
https://twitter.com/en/privacy

7.1 Používání videí z portálu Vimeo

Naše webové stránky obsahují vnořené pluginy z portálu Vimeo poskytovaného společností Vimeo, LLC se sídlem na adrese 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Když si otevřete stránku našeho webu, která takový plugin obsahuje, naváže váš prohlížeč spojení přímo se servery portálu Vimeo. Odtud je obsah pluginu přenášen přímo do vašeho prohlížeče a vložen na stránku. V rámci tohoto vložení získá portál Vimeo informace, že váš prohlížeč otevřel příslušnou stránku našeho webu, i když na portálu Vimeo nemáte účet nebo tam nejste aktuálně přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny přímo z vašeho prohlížeče na server portálu Vimeo v USA, kde jsou uloženy.

Pokud jste na portálu Vimeo přihlášeni, může služba vaši návštěvu našeho webu okamžitě přiřadit k vašemu účtu na portálu Vimeo. Pokud s pluginy interagujete (například si stisknutím tlačítka začnete přehrávat video), i tyto informace jsou přeneseny přímo na server Vimeo, kde jsou uloženy.

Uvedené zpracování údajů probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů na základě oprávněného zájmu služby Vimeo provádět průzkum trhu a upravovat služby Vimeo podle potřeb.

Pokud si nepřejete, aby služba Vimeo přiřadila údaje shromážděné prostřednictvím našeho webu přímo k vašemu účtu Vimeo, musíte se ze služby před návštěvou našeho webu odhlásit.

Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a používání údajů společností Vimeo a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí naleznete v prohlášení o ochraně soukromých údajů vydaném společností Vimeo: https://vimeo.com/privacy

U videí z portálu Vimeo, které jsou vloženy na našem webu, je automaticky integrován nástroj pro sledování Google Analytics, který poskytuje společnost Google Ireland Limited se sídlem na adrese Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Jedná se o vlastní sledování služby Vimeo, ke kterému nemáme přístup a které nemůžeme nijak ovlivnit. Nástroj Google Analytics používá ke sledování takzvané soubory „cookie“, což jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které umožňují analýzu způsobu, jakým používáte web. Informace vytvořené ze souborů cookie o vašem používání tohoto webu jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google, kde jsou uloženy. Mohou být ale také předány serveru společnosti Google LLC. v USA.

Toto zpracování probíhá v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Vimeo týkající se statistické analýzy chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Je-li to vyžadováno zákonem, musíme ke zpracování vašich údajů uvedených výše získat váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Chcete-li tak učinit, deaktivujte tuto službu v nabídce „Úprava souborů cookie a podrobnosti“ ve vyskakovacím okně s oznámením o používání souborů cookie na webu.

 

7.2 Používání videí ze služby YouTube

Na těchto internetových stránkách je použita vestavná funkce služby YouTube umožňující zobrazování a přehrávání videí poskytovatele „YouTube“, což je společnost patřící do skupiny Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dál jen „Google“).

Přitom je používán rozšířený režim ochrany údajů, který podle informací poskytovatele aktivuje ukládání uživatelských údajů teprve při přehrávání videa/videí. Po spuštění vestavěného videa ze služby YouTube ukládá poskytovatel „YouTube“ soubory cookie za účelem shromažďování informací o chování uživatelů. Podle informací společnosti „YouTube“ slouží tyto soubory mimo jiné k zaznamenávání statistik o videích, k vylepšení uživatelské přívětivosti a k potlačování nepřípustných způsobů jednání. Když jste přihlášeni ke svému účtu Google, jsou při kliknutí na video vaše údaje přímo přiřazeny k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby služba YouTube používala toto přiřazení k vašemu profilu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje (i pro nepřihlášené uživatele) jako profily používání a vyhodnocuje je. Takovéto vyhodnocení probíhá zejména podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google na zobrazování individualizované reklamy, tržním průzkumu a/nebo sestavení svých internetových stránek podle potřeb. Máte právo na vznesení námitky vůči tvorbě tohoto uživatelského profilu, přičemž při jeho uplatnění se musíte obrátit na společnost YouTube.

Bez ohledu na přehrávání vestavěných videí se při každém zobrazení těchto internetových stránek navazuje spojení se sítí společnosti Google „DoubleClick“, na základě něhož se mohou aktivovat další procesy zpracování údajů, na které my nemáme žádný vliv.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována podle americko-evropského ujednání o tzv. „štítu soukromí“ (Privacy Shield), které zaručuje dodržování úrovně ochrany dat platné v Evropské unii.

YDalší informace o ochraně údajů ve službě „YouTube“ naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném poskytovatelem: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

Použití nástroje Google AdWords Conversion-Tracking

Tyto internetové stránky využívají online reklamní program „Google AdWords“ a v rámci programu Google AdWords nástroj Conversion-Tracking poskytovaný společností Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Používáme nabídku Google Adwords, abychom pomocí reklamních prostředků (takzvaných Google Adwords) na externích internetových stránkách upoutali pozornost na naši atraktivní nabídku. V souvislosti s údaji reklamních kampaní můžeme zjišťovat, jak úspěšná jednotlivá reklamní opatření jsou. Sledujeme tím svůj zájem na zobrazení reklamy, která vás bude zajímat, k zajímavějšímu sestavení našich internetových stránek a ke spravedlivému výpočtu reklamních nákladů.

Soubor cookie pro nástroj Conversion-Tracking se ukládá, když uživatel klikne na reklamu AdWords zobrazenou společností Google. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače. Tyto soubory cookie mají zpravidla platnost 30 dní a neslouží k vaší osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví některé z našich internetových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my i společnost Google poznat, že uživatel klikl na zobrazený prvek a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze mezi internetovými stránkami zákazníků služby AdWords sledovat. Informace uchovávané v souborech cookie nástroje Conversion slouží k sestavování statistik nástroje Conversion pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli využít nástroje Conversion-Tracking. Zákazníci obdrží údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou štítkem nástroje Conversion-Tracking. Neobdrží však žádné informace, podle nichž by se dala identifikovat osoba uživatele. Pokud se nechcete podílet na funkci sledování, můžete jeho použití zablokovat deaktivací souboru cookie nástroje Google Conversion-Tracking v uživatelských nastaveních svého internetového prohlížeče. Poté nebudete zahrnováni do statistik vytvářených nástrojem Conversion-Tracking. Službu Google Adwords používáme na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována podle americko-evropského ujednání o tzv. „štítu soukromí“ (Privacy Shield), které zaručuje dodržování úrovně ochrany dat platné v Evropské unii.

Další informace o ochraně osobních údajů společností Google naleznete na této internetové adrese: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en

Soubory cookie pro účely reklamy můžete trvale deaktivovat tak, že je zablokujete v příslušných nastaveních svého prohlížeče, nebo stažením a instalací pluginu pro prohlížeč, který je k dispozici na následující adrese:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Upozorňujeme, že po deaktivaci používání souborů cookie se může stát, že některé funkce těchto internetových stránek budou fungovat jen omezeně, nebo nebudou fungovat vůbec.

9.1 Google (Universal) Analytics - Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají službu Google Analytics, což je služba pro webovou analýzu poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá takzvané soubory „cookie“, což jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které umožňují analýzu způsobu, jakým používáte internetové stránky. Informace shromážděné souborem cookie o vašem používání těchto internetových stránek (včetně IP adresy ve zkráceném tvaru) jsou zpravidla přenášeny a uloženy na server společnosti Google v USA.

Tyto internetové stránky používají službu Google Analytics výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“, které zaručuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a které vylučuje přímé spojení s konkrétní osobou. S využitím rozšíření je vaše IP adresa společností Google předem zkrácena na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států úmluvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA zasílána celá IP adresa a zkrácena až tam. V těchto výjimečných případech probíhá toto zpracování podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze uživatelského chování za účelem optimalizace a marketingu.

V našem pověření společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho použití internetových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na internetových stránkách a k dalším nám poskytovaným službám spojeným s využíváním internetových stránek a využíváním internetu. Vaše IP adresa přenášená vaším prohlížečem není v rámci služby Google Analytics spojena s dalšími daty společnosti Google.
Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že v takovém případě se může stát, že některé funkce těchto internetových stránek nebude možné využívat v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů souvisejících s vaším používáním internetových stránek (včetně vaší IP adresy) do souboru cookie ukládaného společností Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin pro prohlížeč, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Kromě použití pluginu pro prohlížeč nebo při procházení stránek v mobilních zařízeních můžete také kliknutím na následující odkaz uložit odhlašovací soubor cookie, který do budoucna zabrání shromažďování údajů službou Google Analytics v rámci těchto internetových stránek (tento odhlašovací soubor cookie funguje pouze v daném prohlížeči a pouze pro tuto doménu; pokud v tomto prohlížeči soubory cookie vymažete, bude nutné na odkaz kliknout znovu):

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována podle americko-evropského ujednání o tzv. „štítu soukromí“ (Privacy Shield), které zaručuje dodržování úrovně ochrany dat platné v Evropské unii.

Více informací o zacházení s uživatelskými údaji ve službě Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností Google: support.google.com/analytics/answer/6004245

 

9.2 Matomo (dříve Piwik)

Na těchto internetových stránkách jsou za použití softwaru služby pro webovou analýzu Matomo (www.matomo.org), což je služba poskytovaná společností InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, (dále jen „Matomo“), na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze uživatelského chování za účelem optimalizace a marketingu podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR shromažďovány a ukládány údaje. Z těchto údajů mohou být za stejným účelem vytvářeny a vyhodnocovány pseudonymizované uživatelské profily. Přitom mohou být ukládány soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Soubory cookie umožňují mimo jiné opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje shromažďované technologií Matomo (včetně vaší pseudonymizované IP adresy) jsou zpracovávány na našich serverech.

Informace shromážděné souborem cookie v pseudonymizovaném uživatelském profilu nejsou používány k osobní identifikaci návštěvníka těchto internetových stránek a nejsou spojovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu.

Pokud nejste srozuměni s ukládáním a vyhodnocováním těchto údajů o vaší návštěvě, můžete jejich ukládání a používání kdykoli odmítnout kliknutím myši. V tomto případě se ve vašem prohlížeči uloží takzvaný odhlašovací soubor cookie, na základě něhož služba Matomo nebude shromažďovat žádné údaje o relaci. Upozorňujeme, že kompletní vymazání souborů cookie bude mít za následek také odstranění tohoto odhlašovacího souboru cookie, takže jej budete muset případně aktivovat znovu.

Google AdWords Remarketing

Naše internetové stránky využívají funkci Google AdWords Remarketing, v rámci níž propagujeme tyto internetové stránky ve výsledcích vyhledávače Google i na internetových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je společnost Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Za tímto účelem společnost Google ukládá v prohlížeči ve vašem koncovém zařízení soubor cookie, který pomocí pseudonymizovaného ID souboru cookie a na základě vámi navštívených stránek automaticky umožňuje zobrazení reklamy odpovídající zájmům. Zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na optimální uplatnění našich internetových stránek podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR.

Zpracování údajů nad rámec tohoto je prováděno pouze tehdy, pokud jste společnosti Google dali souhlas k tomu, že vaše chování na internetu a v prohlížeči může být svázáno s vaším účtem Google a že informace z vašeho účtu Google mohou být použity k zobrazení individualizované reklamy na webu. Pokud jste v takovémto případě v průběhu návštěvy našich internetových stránek přihlášeni k účtu Google, používá společnost Google vaše údaje společně s údaji služby Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing nad rámec zařízení. Za tímto účelem jsou vaše osobní údaje společností Google dočasně spojeny s údaji služby Google Analytics, aby bylo možné sestavit cílové skupiny.

Ukládání souborů cookie pro účely reklamy můžete trvale deaktivovat stažením a instalací pluginu pro prohlížeč, který je dostupný na adrese: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativně se můžete na internetové adrese www.aboutads.info společnosti Digital Advertising Alliance informovat o ukládání souborů cookie a provést změnu nastavení. Také můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli o uložení souborů cookie informováni a mohli jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí, o přijetí souborů cookie pro určité případy nebo o jejich obecném odmítnutí. Odmítnutí souborů cookie může mít za následek omezení funkčnosti našich internetových stránek.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována podle americko-evropského ujednání o tzv. „štítu soukromí“ (Privacy Shield), které zaručuje dodržování úrovně ochrany dat platné v Evropské unii

11.1 Google Maps

Our website uses Google Maps (API) by Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US (“Google”). Google Maps is a web service for displaying interactive (country) maps to display geographic information visually. We use this service to display our site to you and to make it easier for you to get to us.

When you access the subsites where the Google Maps map is integrated, information about your use of our website (e.g. your IP address) is transferred to Google servers in the US and stored there. This happens regardless of whether Google provides a user account which you are logged into or whether there is no user account. If you are logged into Google, your data is assigned directly to your account. If you do not want the assignment to be made to your Google profile, you must log out before activating the button. Google saves your data (even for users who are not logged in) as a user profile and analyses it. Such an analysis is carried out, in particular, pursuant to point (f) of Article 6(1) GDPR on the basis of the legitimate interests of Google in the insertion of personalised advertising, market research and/or the needs-based design of our website. You have a right to object to the creation of this user profile, which you have to exercise by contacting YouTube.

Headquartered in the US, Google LLC has Privacy Shield certification; Privacy Shield being the EU-US framework for data protection, which guarantees compliance with the applicable EU data protection level.

If you do not agree to the future transmission of your data to Google as part of using Google Maps, there is also the option of deactivating the Google Maps web service completely by turning off JavaScript in your browser. Google Maps and the map displays on our website can then not be used.

Google’s terms of use can be viewed at https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=de, while the additional terms of use for Google Maps can be found at https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html

More detailed information on data protection in connection with the use of Google Maps can be found on Google’s website (“Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

11.2 Google Web Fonts

This website uses web fonts for the detailed display of fonts, which are provided by Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US (“Google”). When you access a web page, your browser loads the necessary web fonts in your browser cache to display text and fonts correctly.

To this end, the browser you use must be linked to Google’s servers. This gives Google knowledge that our website has been accessed via your IP address. Google web fonts are used in the interest of presenting our online offers in a uniform and attractive way. This represents a legitimate interest within the meaning of point (f) of Article 6(1) GDPR. If your browser does not support web fonts, a standard font is used on your computer.
Headquartered in the US, Google LLC has Privacy Shield certification; Privacy Shield being the EU-US framework for data protection, which guarantees compliance with the applicable EU data protection level.

Further information on Google web fonts can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and Google’s Data Protection Statement: https://www.google.com/policies/privacy/

12.1 The applicable data protection regulation gives you rights in relation to the controller with regard to the processing of your personal data (access and intervention rights). The information below explains these rights:

 • Right of access pursuant to Article 15 GDPR: In particular, you have the right to information about the personal data we process that concerns you, the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period, the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data or to object to such processing, the right to lodge a complaint with a supervisory authority, where the personal data is not collected from the data subject, any available information as to its source, the existence of automated decision-making, including profiling, and, as required, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject, as well as the notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing information, which guarantees exist with regard to the sharing of your data with third countries pursuant to Article 46 GDPR;

 • Right to rectification pursuant to Article 16 GDPR: You have a right to obtain from us without undue delay the rectification and/or completion of inaccurate personal data that concerns you;

 • Right to erasure pursuant to Article 17 GDPR: You have the right to have your personal data erased subject to the conditions of Article 17(1) GDPR. However, this right does not apply, in particular, if the processing is necessary for exercising the right of freedom of expression and information, for compliance with a legal obligation, on grounds of public interest or for the establishment, exercise or defence of legal claims;

 • Right to restriction of processing pursuant to Article 18 GDPR: You have the right to the restriction of processing of your personal data, so long as the accuracy of the personal data contested by you is checked, if you oppose the erasure of the personal data due to improper data processing and request the restriction of its use instead; if you need your data for the establishment, exercise or defence of legal claims, since we no longer need this data for the purposes of the processing or if you objected to processing for reasons of your special situation, pending verification of whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject;

 • Notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing pursuant to Article 19 GDPR: If you have asserted your right to obtain rectification, erasure or restriction of your personal data from the controller, the controller is obliged to notify all the recipients to whom the personal data affected was disclosed of this rectification or erasure of the data or the restriction of the processing, unless this proves impossible or involves disproportionate effort. You have the right to be notified of these recipients.

 • Right to data portability pursuant to Article 20 GDPR: You have the right to receive the personal data that concerns you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format, and have the right to transmit this data to another controller, where technically feasible.

 • Right to withdraw consent pursuant to Article 7(3) GDPR: You have the right to withdraw consent for processing data at any time with future effect. In the event of withdrawal, we will erase the relevant data with undue delay, provided that further processing cannot be based on a legal basis for processing without consent. The withdrawal of consent does not affect the legality of the processing carried out on the basis of the consent up until the point of withdrawal;

 • Right to lodge a complaint pursuant to Article 77 GDPR: If you consider that the processing of personal data relating to you infringes the GDPR, you have, without prejudice to any other administrative or judicial remedy, the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement.

 

12.2 RIGHT TO OBJECT

IF WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA AS PART OF A CONSIDERATION OF INTERESTS ON THE BASIS OF OUR PREDOMINANT LEGITIMATE INTEREST, YOU HAVE THE RIGHT TO OBJECT, ON GROUNDS RELATING TO YOUR PARTICULAR SITUATION, TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA THAT CONCERNS YOU WITH FUTURE EFFECT.

IF YOU EXERCISE YOUR RIGHT TO OBJECT, WE WILL NO LONGER PROCESS THE DATA CONCERNED. HOWEVER, WE RESERVE THE RIGHT TO CONTINUE TO PROCESS THE PERSONAL DATA IF WE CAN DEMONSTRATE COMPELLING LEGITIMATE GROUNDS FOR THE PROCESSING WHICH OVERRIDE YOUR INTERESTS, RIGHTS AND FREEDOMS OR FOR THE ESTABLISHMENT, EXERCISE OR DEFENCE OF LEGAL CLAIMS.

IF WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA FOR DIRECT MARKETING PURPOSES, YOU HAVE THE RIGHT TO OBJECT AT ANY TIME TO THE PROCESSING OF THE PERSONAL DATA CONCERNED FOR THE PURPOSE OF THIS SORT OF ADVERTISING. YOU CAN EXERCISE THE RIGHT TO OBJECT AS DESCRIBED ABOVE.

IF YOU EXERCISE YOUR RIGHT TO OBJECT, WE WILL NO LONGER PROCESS THE DATA CONCERNED FOR DIRECT MARKETING PURPOSES.

The duration of storage of personal data is measured according to the particular statutory retention period (e.g. retention periods concerning tax and commercial law). Once the period has expired, the data concerned is erased as a matter of routine, provided that it is no longer required for the fulfilment or development of a contract and/or there no longer remains a legitimate interest for further retention on our part.

Upravit nastavení souborů cookie:

Úprava souborů cookie