Prohlášení o ochraně osobních údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Těší nás, že jste navštívili naše internetové stránky, a děkujeme vám za váš zájem. V následujícím textu bychom vás rádi informovali o zacházení s vašimi osobními údaji při používání našich internetových stránek. Osobními údaji se zde myslí všechny údaje, podle nichž můžete být osobně identifikováni.

1.2 Správce zodpovědný za zpracování údajů na našich internetových stránkách ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost „BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, +435373622500, mail(at)bora.com“. Správce zodpovědný za zpracování osobních údajů je ta fyzická či právnická osoba, která sama či společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3 Správce má pro tyto internetové stránky pověřence pro ochranu osobních údajů, na něhož se lze obrátit pomocí těchto kontaktních údajů: "Bernhard Johne, Innstraße 1, 1.6342 Niederndorf, +498035907168, dataprotection@bora.com"

1.4 Tyto internetové stránky z bezpečnostních důvodů a kvůli zabezpečení přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na správce) využívají šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení můžete poznat podle toho, že se v adresním poli prohlížeče zobrazují znaky „https://“ a symbol zámku.

2) Shromažďování údajů při návštěvě našich internetových stránek

Pokud naše internetové stránky používáte pouze informačně (tedy v případě, že se nezaregistrujete ani nám jiným způsobem neodešlete informace), shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč zašle na náš server (tzv. „serverové protokolové soubory“). Když navštívíte naše internetové stránky, shromažďujeme následující údaje, které z technického hlediska potřebujeme k zobrazení stránek:

  • naše navštívená internetová stránka,
  • datum a čas přístupu,
  • objem odeslaných dat v bajtech,
  • zdroj/způsob, jakým jste na naše stránky přešli,
  • použitý prohlížeč,
  • použitý operační systém,
  • použitá IP adresa (příp. v anonymizovaném tvaru).

Zpracování probíhá podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na vylepšování stability a funkčnosti našich internetových stránek. K předávání či jinému zpracování údajů nedochází. Vyhrazujeme si však právo na dodatečnou kontrolu serverových protokolových souborů v případě, že budou nějaké konkrétní body poukazovat na protiprávní použití..

3) Soubory cookie

Abychom naše internetové stránky zatraktivnili a umožnili používání některých funkcí, využíváme na různých stránkách takzvané soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou po ukončení relace prohlížeče, tedy po zavření okna prohlížeče, opět odstraněny (tzv. soubory cookie relace). Jiné soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerům (soubory cookie třetích stran) opětovné rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Jsou-li soubory cookie ukládány, shromažďují a zpracovávají v individuálním rozsahu určité uživatelské informace, jako jsou údaje o prohlížeči, poloze nebo IP adrese. Trvalé soubory cookie se automaticky odstraní po uplynutí doby jejich platnosti, která se mezi jednotlivými soubory cookie liší.

Pokud jsou jednotlivými, námi implementovanými soubory cookie zpracovávány také osobní údaje, probíhá toto zpracování na základě článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR k zajištění našeho oprávněného zájmu na zajištění co nejlepší funkčnosti internetových stránek a co nejpříjemnější a nejefektivnější návštěvy našich stránek pro uživatele.

V některých případech spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají se zajímavějším uspořádáním naší internetové nabídky. Za tímto účelem jsou v případě vaší návštěvy našich internetových stránek ukládány na váš pevný disk také soubory cookie partnerských společností (soubory cookie třetích stan). V případě naší spolupráce s výše zmíněnými reklamními partnery budete o použití takovýchto souborů cookie a rozsahu shromažďovaných informací speciálně informováni v následujících odstavcích.

Upozorňujeme, že svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o uložení souborů cookie informováni a mohli jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí, o přijetí souborů cookie pro určité případy nebo o jejich obecném odmítnutí. U každého prohlížeče se způsob správy nastavení souborů cookie liší. Konkrétní způsob je popsán v nápovědě každého prohlížeče, v níž se rovněž dozvíte, jak můžete nastavení souborů cookie změnit. Informace pro jednotlivé prohlížeče naleznete na následujících odkazech:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html


Upozorňujeme, že při odmítnutí souborů cookie může dojít k omezení funkčnosti našich internetových stránek.

4) Navázání kontaktu

V rámci navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou shromažďovány osobní údaje. V případě kontaktního formuláře jsou shromažďované informace viditelně vyznačeny u daného formuláře. Tyto údaje jsou ukládány a používány pouze za účelem vyřízení vaší záležitosti nebo navázání kontaktu a s tím spojené technické správy.

Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na vyřízení vaší záležitosti podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování článek 6, odstavec 1, písmeno b nařízení GDPR. Vaše údaje budou po konečném zpracování vaší záležitosti odstraněny za předpokladu, že se lze z okolností domnívat, že daná věc byla úspěšně uzavřena, a že neexistuje žádná zákonná povinnost, která by nařizovala uchování údajů.

5) Používání vašich údajů k přímému marketingu

5.1 Přihlášení k odběru našeho e-mailového zpravodaje

Když se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Povinným údajem k zasílání zpravodaje je pouze vaše e-mailová adresa. Vyplnění případných dalších údajů je dobrovolné a tyto údaje se použijí k individualizaci našeho kontaktu s vámi. K zasílání zpravodaje používáme proces takzvaného dvojitého přihlášení. To znamená, že e-mailový zpravodaj vám začneme posílat teprve tehdy, když nám výslovně potvrdíte svůj souhlas s jeho zasíláním. Pošleme vám potvrzovací e-mail, v němž vás poprosíme o to, abyste kliknutím na příslušný odkaz potvrdili, že si přejete zpravodaj v budoucnu dostávat.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělujete souhlas s použitím vašich osobních údajů podle článku 6, odstavce 1, písmena a nařízení GDPR. Při přihlášení k odběru zpravodaje ukládáme vaši IP adresu přidělenou poskytovatelem připojení k internetu (ISP) a datum a čas přihlášení, abychom později mohli případně objasnit možné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme při přihlášení k odběru zpravodaje, jsou používány výhradně k reklamnímu oslovení formou zpravodaje. Odběr zpravodaje můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz ve zpravodaji nebo zasláním příslušné zprávy výše uvedenému správci. Po úspěšném odhlášení bude vaše e-mailová adresa neprodleně odstraněna z distribuce našeho zpravodaje, pokud jste výslovně neodsouhlasili další používání vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme jiné použití údajů, které je zákonem povoleno a o kterém jsme vás informovali v tomto prohlášení.

5.2 Reklama klasickou poštou

Na základě našeho oprávněného zájmu na individualizované přímé reklamě si vyhrazujeme právo uložit vaše jméno, příjmení, adresu a také – pokud jsme tyto doplňkové údaje v rámci smluvního vztahu od vás obdrželi – titul, akademický titul, rok narození, pracovní, oborové nebo obchodní označení podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR a použít tyto údaje k zaslání zajímavých nabídek a informací o našich produktech na vaši poštovní adresu.

Uložení a používání údajů za tímto účelem můžete kdykoli odvolat zasláním příslušné zprávy správci.

6) Používání sociálních médií: Sociální pluginy

6.1 Pluginy Facebook s řešením Shariff

Na našich internetových stránkách jsou používány takzvané sociální pluginy (dále jen „pluginy“) pro sociální síť Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen „Facebook“).

Ke zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich internetových stránek nejsou tato tlačítka neomezeně zakomponována v podobě pluginů, nýbrž jsou do stránky zabudována pouze jako odkaz HTML. Tímto způsobem zakomponování je zaručeno, že při zobrazení některé naší internetové stránky, která obsahuje takováto tlačítka, není ještě navázáno spojení se servery společnosti Facebook. Když na tlačítko kliknete, otevře se nové okno prohlížeče, v němž se zobrazí stránka služby Facebook, na níž můžete (po zadání svých přihlašovacích údajů) obsluhovat tamější pluginy.
Společnost Facebook Inc. se sídlem v USA je certifikována podle americko-evropského ujednání o tzv. „štítu soukromí“ (Privacy Shield), které zaručuje dodržování úrovně ochrany dat platné v Evropské unii.

Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a používání údajů společností Facebook a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí naleznete v prohlášení o ochraně soukromých údajů vydaném společností Facebook: : http://www.facebook.com/policy.php

6.2 Plugin Pinterest jako řešení Shariff

Na stránkách prodejce jsou používány takzvané sociální pluginy (dále jen „pluginy“) pro sociální síť Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA (dál jen „Pinterest“).

Ke zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich internetových stránek nejsou tato tlačítka neomezeně zakomponována v podobě pluginů, nýbrž jsou do stránky zabudována pouze jako odkaz HTML. Tímto způsobem zakomponování je zaručeno, že při zobrazení některé naší internetové stránky, která obsahuje takováto tlačítka, není ještě navázáno spojení se servery společnosti Pinterest. Když na tlačítko kliknete, otevře se nové okno prohlížeče, v němž se zobrazí stránka služby Pinterest, na níž můžete (po zadání svých přihlašovacích údajů) obsluhovat tamější pluginy.

Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a používání údajů společností Pinterest a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí naleznete v prohlášení o ochraně soukromých údajů vydaném společností Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy


6.3 Plugin Twitter jako řešení Shariff

Na našich internetových stránkách jsou používány takzvané sociální pluginy (dále jen „pluginy“) pro sociální síť Twitter, kterou provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dále jen „Twitter“).

Ke zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich internetových stránek nejsou tato tlačítka neomezeně zakomponována v podobě pluginů, nýbrž jsou do stránky zabudována pouze jako odkaz HTML. Tímto způsobem zakomponování je zaručeno, že při zobrazení některé naší internetové stránky, která obsahuje takováto tlačítka, není ještě navázáno spojení se servery společnosti Twitter. Když na tlačítko kliknete, otevře se nové okno prohlížeče, v němž se zobrazí stránka služby Twitter, na níž můžete (po zadání svých přihlašovacích údajů) obsluhovat tamější pluginy.
Společnost Twitter Inc. se sídlem v USA je certifikována podle americko-evropského ujednání o tzv. „štítu soukromí“ (Privacy Shield), které zaručuje dodržování úrovně ochrany dat platné v Evropské unii.

Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a používání údajů společností Twitter a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí naleznete v prohlášení o ochraně soukromých údajů vydaném společností Twitter:
https://twitter.com/en/privacy

7) Používání sociálních médií: Videa

Používání videí ze služby YouTube

Na těchto internetových stránkách je použita vestavná funkce služby YouTube umožňující zobrazování a přehrávání videí poskytovatele „YouTube“, což je společnost patřící do skupiny Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dál jen „Google“).

Přitom je používán rozšířený režim ochrany údajů, který podle informací poskytovatele aktivuje ukládání uživatelských údajů teprve při přehrávání videa/videí. Po spuštění vestavěného videa ze služby YouTube ukládá poskytovatel „YouTube“ soubory cookie za účelem shromažďování informací o chování uživatelů. Podle informací společnosti „YouTube“ slouží tyto soubory mimo jiné k zaznamenávání statistik o videích, k vylepšení uživatelské přívětivosti a k potlačování nepřípustných způsobů jednání. Když jste přihlášeni ke svému účtu Google, jsou při kliknutí na video vaše údaje přímo přiřazeny k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby služba YouTube používala toto přiřazení k vašemu profilu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje (i pro nepřihlášené uživatele) jako profily používání a vyhodnocuje je. Takovéto vyhodnocení probíhá zejména podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google na zobrazování individualizované reklamy, tržním průzkumu a/nebo sestavení svých internetových stránek podle potřeb. Máte právo na vznesení námitky vůči tvorbě tohoto uživatelského profilu, přičemž při jeho uplatnění se musíte obrátit na společnost YouTube.

Bez ohledu na přehrávání vestavěných videí se při každém zobrazení těchto internetových stránek navazuje spojení se sítí společnosti Google „DoubleClick“, na základě něhož se mohou aktivovat další procesy zpracování údajů, na které my nemáme žádný vliv.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována podle americko-evropského ujednání o tzv. „štítu soukromí“ (Privacy Shield), které zaručuje dodržování úrovně ochrany dat platné v Evropské unii.

YDalší informace o ochraně údajů ve službě „YouTube“ naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném poskytovatelem: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

8) Online marketing

Použití nástroje Google AdWords Conversion-Tracking

Tyto internetové stránky využívají online reklamní program „Google AdWords“ a v rámci programu Google AdWords nástroj Conversion-Tracking poskytovaný společností Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Používáme nabídku Google Adwords, abychom pomocí reklamních prostředků (takzvaných Google Adwords) na externích internetových stránkách upoutali pozornost na naši atraktivní nabídku. V souvislosti s údaji reklamních kampaní můžeme zjišťovat, jak úspěšná jednotlivá reklamní opatření jsou. Sledujeme tím svůj zájem na zobrazení reklamy, která vás bude zajímat, k zajímavějšímu sestavení našich internetových stránek a ke spravedlivému výpočtu reklamních nákladů.

Soubor cookie pro nástroj Conversion-Tracking se ukládá, když uživatel klikne na reklamu AdWords zobrazenou společností Google. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače. Tyto soubory cookie mají zpravidla platnost 30 dní a neslouží k vaší osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví některé z našich internetových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my i společnost Google poznat, že uživatel klikl na zobrazený prvek a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze mezi internetovými stránkami zákazníků služby AdWords sledovat. Informace uchovávané v souborech cookie nástroje Conversion slouží k sestavování statistik nástroje Conversion pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli využít nástroje Conversion-Tracking. Zákazníci obdrží údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou štítkem nástroje Conversion-Tracking. Neobdrží však žádné informace, podle nichž by se dala identifikovat osoba uživatele. Pokud se nechcete podílet na funkci sledování, můžete jeho použití zablokovat deaktivací souboru cookie nástroje Google Conversion-Tracking v uživatelských nastaveních svého internetového prohlížeče. Poté nebudete zahrnováni do statistik vytvářených nástrojem Conversion-Tracking. Službu Google Adwords používáme na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována podle americko-evropského ujednání o tzv. „štítu soukromí“ (Privacy Shield), které zaručuje dodržování úrovně ochrany dat platné v Evropské unii.

Další informace o ochraně osobních údajů společností Google naleznete na této internetové adrese: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en

Soubory cookie pro účely reklamy můžete trvale deaktivovat tak, že je zablokujete v příslušných nastaveních svého prohlížeče, nebo stažením a instalací pluginu pro prohlížeč, který je k dispozici na následující adrese:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Upozorňujeme, že po deaktivaci používání souborů cookie se může stát, že některé funkce těchto internetových stránek budou fungovat jen omezeně, nebo nebudou fungovat vůbec.

9) Služby pro webovou analýzu

Google (Universal) Analytics

- Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají službu Google Analytics, což je služba pro webovou analýzu poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá takzvané soubory „cookie“, což jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které umožňují analýzu způsobu, jakým používáte internetové stránky. Informace shromážděné souborem cookie o vašem používání těchto internetových stránek (včetně IP adresy ve zkráceném tvaru) jsou zpravidla přenášeny a uloženy na server společnosti Google v USA.

Tyto internetové stránky používají službu Google Analytics výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“, které zaručuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a které vylučuje přímé spojení s konkrétní osobou. S využitím rozšíření je vaše IP adresa společností Google předem zkrácena na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států úmluvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA zasílána celá IP adresa a zkrácena až tam. V těchto výjimečných případech probíhá toto zpracování podle článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze uživatelského chování za účelem optimalizace a marketingu.

V našem pověření společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho použití internetových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na internetových stránkách a k dalším nám poskytovaným službám spojeným s využíváním internetových stránek a využíváním internetu. Vaše IP adresa přenášená vaším prohlížečem není v rámci služby Google Analytics spojena s dalšími daty společnosti Google.
Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že v takovém případě se může stát, že některé funkce těchto internetových stránek nebude možné využívat v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů souvisejících s vaším používáním internetových stránek (včetně vaší IP adresy) do souboru cookie ukládaného společností Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin pro prohlížeč, který je k dispozici na adrese:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kromě použití pluginu pro prohlížeč nebo při procházení stránek v mobilních zařízeních můžete také kliknutím na následující odkaz uložit odhlašovací soubor cookie, který do budoucna zabrání shromažďování údajů službou Google Analytics v rámci těchto internetových stránek (tento odhlašovací soubor cookie funguje pouze v daném prohlížeči a pouze pro tuto doménu; pokud v tomto prohlížeči soubory cookie vymažete, bude nutné na odkaz kliknout znovu):

Upravit nastavení souborů cookie:

Úprava souborů cookie