Allmänna frågor om flexugnen och multilåda

Ja, även för BORA X BO finns möjligheten för slutkunden, att ta garantiförlängningen 2+1 i anspråk, genom att registrera sig. Ett informationsblad bifogas BORA X BO där det står hur man ska gå till väga. 

Produkt BORA X BO

Ångsugen ser till att du har klar sikt: Innan luckan öppnas sugs ångan automatiskt bakåt i ugnen. Det förhindrar, att användaren står mitt i den heta ångan och förhindrar att lukt uppstår. Det bästa resultatet uppnås om man låter ångan sugas ut fullständigt. 

För BORA X BO finns, färdiga för leverans, fyra ugnsställ, luktfilter samt  rengöringspatroner som tillbehör i BORA shoppen.

I leveransen ingår 4 ugnsställ: två universalplåtar, ett stek- och grillgaller, ett hålat kokkärl i rostfritt stål.

Ja. Denna förhindrar, att lekande barn oavsiktligt sätter på BORA X BO. Användaren aktiverar barnsäkringen vid inställningarna. Då fastställer han också en PIN. Den måste han mata in för att upphäva barnsäkringen, för att kunna använda apparaten normalt igen och kunna använda alla funktioner

Universalplåt, bak- och grillgaller, rostfria kokkärl hålade, rengöringspatroner, luktfilter.

Ramen är precis som på RAL 9005 djupsvart, glasfrontens färgbeteckning kallas "Dark Grey". 

Nej, det finns bara de fördefinierade versionerna som inte kan kompletteras eller förändras.

Nej, det går tyvärr inte. 

Innerytan på universalplåten är 38 x 32 cm och passar därmed för alla typer av plåtkakor. Alltså passar även en färdig pizzadeg utan problem på den. 

Ugnsställen kan rengöras för hand med ett fettlösande rengöringsmedel, hett vatten resp. mjuk borste eller svamp och därefter torkas de med en mjuk trasa. Men du kan även diska dem i diskmaskinen, genom att placera dem upp och ner och se till att inga andra föremål kan skrapa mot dem. 

Nej, det går bra att göra. Den kan t.o.m. belastas med upp till 22,5 kg.

Nej, det går tyvärr inte. 

Planering

För att vara på den säkra sidan bör den mätas i förväg, eftersom inte alla standardnischer är enhetliga. Principiellt kan BORA X BO monteras/byggas in i ett 60 cm djupt standard-ugnsskåp. Ett ventilationstvärsnitt på 160 cm² genomgående från sockeln måste beaktas, samt ett avstånd på minst 30 mm mellan apparatens baksida och väggen.

Monteringen av en självförsörjande spishäll över BORA X BO rekommenderas inte p.g.a. en möjlig interaktion och måste ske på egen risk. Inbyggnaden under BORA spishäll är inte möjlig på grund av restriktioner betr. utrymmet och den otillräckliga ventilationen som skulle uppstå i denna konstellation; andra apparater (diskmaskin, inbyggd kaffemaskin osv.) kan monteras över eller under BORA X BO, om hänsyn tas till riktlinjerna för inbyggnaden av BORA X BO och de respektive andra apparaterna. 

Inbyggnad

Ja, det är nödvändigt att BORA X BO är på vid en uppdatering per WLAN.

BORA X BO kan INTE byggas in under ett BORA ångsugs-system, eftersom den utstrålande värmen kan skada komponenterna i BORA ångsugs-systemet: hanteringens elektronik och effektelektroniken i BORA-komponenterna får bara utsättas för en temperatur på max 65 °C.

Ja, BORA X BO kan bara drivas med en fast vatten- och avloppsanslutning. På utställningar är en presentation av BORA X BO i demonstrationsläge även möjlig utan vattenanslutning. 

1. Vatten
Fast vattenanslutning ¾“;
avloppsanslutning ¾“, slanganslutning 19 till 22 mm, maximal avloppslängd 2,5 m, får inte förlängas, endast medlevererade slangar;
2. Ström
Anslutningsspänning 1-fasig 220-240 V, säkring 1x16 A, anslutningsspänning 2-fasig 380-415 V, säkring 2x16 A, frekvens 50 Hz, effektförbrukning maximal 6,1 kW, anslutningsvärde maximalt 6,1 kW

Drift / Underhåll

Mängdangivelserna i automatikprogrammen gäller alltid 4 personer och inställningarna kan tills vidare inte anpassas. En information om detta finns i manualen på sidan 26.

Med regenerera menas uppvärmningen av maten. Denna funktion har också beteckningen "Värma upp" på BORA X BO och kan hittas inom området special.

I området automatik kan man skapa rätter själv, dels genom att förändra en redan existerande rätt, dels genom att skapa en helt ny maträtt.

Nej, det finns absolut ingen risk att man bränner sig på frontluckan på BORA X BO. Temperaturen på luckan kontrolleras under tillståndsprövningen, måste motsvara normativa angivelser, så att ingen risk för förbränningar finns.

BORA X BO talar om för användaren när en intensivrengöring är nödvändig resp. det visas på apparaten när nästa intensivrengöring bör genomföras. Vid intensivrengöringen vrids X BO rengöringspatron in i stek- och grillgallret, på avsett ställe. Genom att starta programmet intensivrengöring, startas rengöringsprocessen. Den tar 3:45 timmar. Het vattenånga och de miljövänliga aktiva ämnena i X BO rengöringspatroner sörjer för en grundlig rengöring och avkalkning och därmed för en lång livslängd. Patronen av återvunnen plast, kan efter användningen kastas i plastsoporna och därmed återvinnas. 

Ja, det är möjligt: i ett sådant fall stannar pumpens motor och fläkthjulet löper ut, kan jämföras med när man öppnar en diskmaskin som är igång. Pumpens motor stannar och fläkthjulet löper ut, kan jämföras med när man öppnar en diskmaskin som är igång. 

Varning - risk för brännskador!
Då både apparaten och spollösningen blir mycket heta (90-95°C), finns risk för brännskador! Rör aldrig vid den heta ugnens inre ytor eller uppvärmningselement. 

Denna funktion bör utföras efter alla användningar med fuktighet. 

Ja, även BORA X BO har denna funktion, som automatiskt aktiveras när BORA X BO stängs av, och som sörjer för en regenerering av filtret och dessutom extra torkning av diverse systemområden. Denna efterlöpning syns inte i displayen och den kan heller inte avaktiveras, avbrytas eller stängas av; den kommer knappt vara hörbar på BORA X BO, alltså inte bli till någon otrevlig ljudkuliss för användaren.

Nej, det går inte men det är inte heller nödvändigt eftersom luckorna är förseglade och därför inte behöver rengöras.

Med inställningarna i undermenyn vatteninställningar kan vattnets hårdhetsgrad mjuk, medel eller hård väljas. Mer information om de grundläggande hårdhetsgraderna hittar du i regel på den lokala vattenmyndighetens hemsida. 

Ja, det rekommenderas, eftersom det med ett behandlat, mjukt vatten förebygger kalk i apparaterna och rengöringscyklerna måste inte genomföras så ofta. I BORA X BO fastställs vattnets faktiska hårdhet i inställningarna och på så vis aktiveras den rätta parametern för respektive hårdhet för rengöringsintervallerna.  

För närvarande är det inte möjligt men det kan bli det i framtiden. 

Ej använda resp. förbrukade tillbehörsdelar som aktivkolfilter ska avfallshanteras på lämpligt vis i beaktande av regionala bestämmelser. Denna information finns också i bruks- och monteringsanvisningen.

Användaren informeras alltid per displaymeddelande om att det finns en uppdatering. Användaren bekräftar detta på samma vis som i en smarttelefon o.likn. 

Nej, den processen måste göras manuellt genom att klicka på infon "tillgänglig uppdatering" uppe till höger i displayen. Därefter ledsagas användaren genom den automatiska installeringen.

Ja, den processen måste definitivt genomföras, eftersom routern har en ny IP-address och BORA X BO känner inte igen den automatiskt. Denna process är jämförbar med alla andra smarta apparater som mobiler, laptopar, osv., som ju också är sammankopplade med WLAN.

Man kommer till kontaktsidan Teknisk service med UIFN (Universal International Freephone) resp. kontaktadress e-post. 

Ja, mycket lätt, det kan nämligen avläsas över displayen, under menypunkten System & uppdateringar, angivet som serienummer.