Meny

Products

BORA EXPERIENCE

FÖRETAG

Service

Beställa katalog

Dina uppgifter

Beställ utan kostnad det exklusiva BORA magasinet med information runt om våra kökssystem och spännande berättelser ur BORA:s värld.
Observera! De fält som är märkta med en * är obligatoriska.
BORA EXPERIENCE

BORA EXPERIENCE

Products

Produkter

Full_HD_3840x2160_Unternehmen_FAQ_20180910_web.jpg Full_HD_2048x3641_Unternehmen_FAQ_20180910_mobile.jpg

Vanliga frågor

ALLMÄNNA FRÅGOR OM BORA

Ånga och matos stiger max 1 meter per sekund, medan BORA:s ångsugar suger ner ånga och os med en hastighet på cirka 4 meter per sekund. Den snabbare laminära luftströmmen ser helt enkelt till så att matos och andra lukter sugs ut på ett effektivt sätt där de bildas, direkt vid spishällen.

BORA Professional spishällar har ett extra djup på 540 mm och en bredd på 370 mm, dvs. du har mer plats för matlagningen. Manövreringen sker via vridknappar med touchfunktion på frontpanelen. BORA Professional systemet kan byggas upp modulärt med ett stort urval av olika spishällar och ventilatonskomponenter. Det är mycket variabelt och kan därmed planeras individuellt.

Här kommer du till alla BORA Professional produkter

 

BORA Classic spishällar har ett standarddjup på 515 mm och manövreras via en touchfunktion direkt på spishällen. BORA Classic ångsugssystemet är ett komplett, prefabricerat system: Leveransen omfattar alla komponenter, från ångsugen till rören med integrerad ljuddämpare och sockelmotorn. Genom att BORA Classic systemet kan erbjuda så många olika spishällar är det mycket variabelt och kan lätt planeras individuellt.

Här kommer du till alla BORA Classic produkter

 

BORA Basic är en kompakt enhet med en storlek på 515 x 760 mm resp. 515 x 830 mm för BORA Basic induktion (BFI), bestående av en stor spishäll med fyra kokzoner och en ångsug i mitten. BORA Basic manövreras också via en intuitiv touchfunktion direkt på fronten på spishällens mitt. Den nya BORA Basic BFI har ett nytt, innovativt manövreringskoncept med en Touch-Roundslider.

Här kommer du till alla BORA Basic produkter

Upp till 250 ml kan samlas i ångsugen och problemlöst torkas upp. Om mer vätska skulle komma in, kan elektroniken ändå inte skadas eftersom luftströmmen förs utanför elektroniken. 

På BORA Basic kan även större mängder på upp till 3 liter fångas upp. Kåpans botten kan tas av för en enklare rengöring.

Föremål som faller ner i ångsugen hamnar i uppsamlingskaret och kan lätt tas ut. Fettfiltret i rostfritt stål förhindrar att föremål dras in i luftflödet.

Fettfiltret och skydden kan lätt tas loss och diskas i diskmaskin.

I motsats till vanliga fläktkåpor med en hög bullerbelastning i huvudhöjd, är BORA tystare under matlagningen än det normala stekljudet. Ljudstyrkan är i hög grad beroende av den individuella monteringssituationen och förhållandena i rummet.

Matos, förångande fett och den därmed förbundna lukten sugs bort helt där den uppstår - direkt på spishällen. Kocken själv står i friska luften, matoset kan inte fastna i kläder och hår.

Matoset sugs utan problem in även vid kokkärl med en höjd på upp till 20 cm. Från en höjd på ca 21 cm rekommenderar vi att sätta på locket snett, så att ångan leds i riktning mot ångsugen.

Du kan köpa BORA hos från våra kompetenta återförsäljare i  köksstudion, möbelsnickerier och möbelhus. Din närmaste BORA Partner hittar du enkelt här handelssökningen. Där får du information och svar på alla frågor kring din köksplanering med en BORA ångsug.

2 år plus möjligheten till ett års förlängning.

Ja, BORA erbjuder oberoende av BORA ångsugssystem en förlängd garanti. På ångsugen sitter ett klistermärke med en registreringskod, som kunden enkelt kan ange under www.mybora.com. Garantiförlängningen är kostnadsfri.

Ja, det gäller för alla ångsugssystem

Antingen hos din handelspartner på plats eller i vår webbutik.

Frågor om luftfuktigheten

Den relativa luftfuktigheten anger luftens mättnadsgrad vid den aktuella temperaturen. Varm luft kan ta upp mer vatten än kall luft. Dvs. kall luft mättas snabbare. För en termisk behaglighet krävs en relativ luftfuktighet mellan 25 och 60 % vid en rumstemperatur från 20 till 25 grader Celsius.

Användningsexempel för rumsluftteknik | Download | PDF (källa: TROGISCH, FRANZKE. Fuktig luft. VDE förlag)

Vid normal matlagning, dvs. ca 30 minuter tillredning av grönsaker, fisk eller kött, kan ökningen av den relativa luftfuktigheten i frånluften knappt mätas. Vid intensiv kokning av vatten i 30 minuter, ökar den relativa luftfuktigheten vid utgången aktivkol ca 10 %.

Videon "Utveckling av fuktighet vid matlagningsprocesser” finns här.

Om de aktuella byggnormerna och energisparförordningen (EnEV och DIN 4108) i gamla och nya byggnader iakttas och vid ett normalt rumsklimat, kan ingen mögelbildning uppstå när BORA cirkulationsluft- eller utsugssystem används. Trä- och köksdelar och andra komponenter påverkas inte. 

Allmänt: Iaktta den aktuella informationen i monteringsdokumenten från BORA vid cirkulationsluft- och utsugsdrift!

Frågor om utsugslösningen

Vid BORA Professional och BORA Classic kan utsugsledningen vara max. 12 meter. Vid utsugsvägar över 6 meter måste en extra motor installeras och rördiametern bör förstoras. Skulle utsugsvägen vara längre än 12 m, går det också att installera den extra rörmotorn ULIE med vilken en utsugsledning på upp till 16 meter kan realiseras.

Vid BORA Basic med induktion BFIA kan utsugsledningen vara 10 meter om du använder den extra rörmotorn ULIE.

Vid BORA Basic BIA och BHA bör den maximala längden på 6 meter för utsugsvägen inte överskridas.

BORA Professional ångsug kan flexibelt kombineras med två valfria motorer.

BORA Classic ångsug CKASE och BORA Basic med induktion BFIA kan utökas med en extra rörmotor.

 

 

Frågor om lösningen för cirkulationsluften

Ja, alla BORA ångsugssystem kan planeras såväl med cirkulationsluft som utsugsvariant.

Enheten ULB1/UUE1 måste bytas ut en gång om året, enheten ULB3/UUE3 vartannat år. Det integrerade filtret i BORA Basic ångsugssystem (BAKFS) bör också bytas ut en gång om året eller efter 150 drifttimmar. Den integrerade filterindikeringen visar när denna tid har uppnåtts. Här kommer du till mybora där du kan beställa utbytesfiltret.

Den rengjorda luften förs till sockelområdet. Härifrån förs den tillbaka till rummet via en öppning för återströmningen med minst 500 cm².

Vid ett normalt rumsklimat och korrekt, sakkunnig inbyggnad, finns ingen risk för kondens eller mögel. Iaktta även anvisningarna i bruksanvisningen.

 

 

För att garantera en optimal effekt på det luktneutraliserande aktivkolfiltret, rekommenderar vi alltid den fördröjda avstängningen. Den tar 20 minuter och startas automatiskt så snart ventilationen har stängts av. Principiellt bör du sörja för tillräcklig ventilation (t.ex. via fönster) vid matlagning i cirkulationsluftdrift.

Frågor om spishällar

Ja, för produktserierna BORA Professional och BORA Classic finns ett stort urval av modulära spishällar. Här kan du välja mellan induktionshällar och HiLight- resp. Hyper-hällar, de klassiska varianterna med strålningsvärme. Gashällen och Tepangrillen i rostfritt stål kompletterar sortimentet. BORA Basic finns i varianterna Hyper, induktion och ytinduktion. Mer information om våra produktsortiment finns här.

BORA ångsugar kan bara köpas i kombination med BORA spishällar.

Spishällarnas mått är exakt avstämda mot ångsugen och det gör att inbyggnaden blir perfekt.

Ja, BORA spishällar kan du köpa även utan ångsug.

Alla BORA produktlinjer kan både planmonteras och ytmonteras. För Classic finns även möjligheten att med hjälp av BORA classic iläggningsram bygga in standardkombinationen med 2 spishällar och en ångsug nära på plant i bänkskivor i alla material, även laminerade plattor.

Nej, produktlinjerna kan inte kombineras med varandra.

BORA Basic spishällsram i borstat, rostfritt stål, är en tillbehörsartikel för ytmonteringen. Den finns i två storlekar: BKR760 för BORA Basic spishällar BHA/BHU och BIA/BIU med en bredd på 760 mm och BKR830 med en bredd på 830 mm för BORA Basic BFIA/BFIU. 

Det svarta inströmningsmunstycket finns som tillbehörsartikel för alla nya Basic modeller. 

För redan inbyggda Basic spishällar BHA/BHU och BIA/BIU rekommenderas dock inte denna konstellation pga. bristande noggrannhet resp. fogen som bildas.

Ja, utan problem. Det rör sig om ett speciellt DLC (Diamond-like Carbon) beläggningsförfarande.

FRÅGOR OM PLANERING OCH MONTERING

Ja, men beroende av inbyggnadssituation kan det hända att utdragens djup måste avkortas.

Vi avråder dig principiellt från att göra det, eftersom BORA systemet då i servicefall inte är tillgängligt för serviceteknikern. Dessutom kan spishällarna överhettas. 

Bredden varierar allt efter spishällarnas och ångsugarnas anordning och antal. Vid en standardanordning med två spishällar och en ångsug, behöver du för BORA Professional och BORA Classic ett underskåp med en bredd på minst 900 mm. Med tre spishällar och två ångsugar måste bredden vara 1 400 mm. Dessa kan valfritt sättas samman med en genomgående frontpanel och flera underskåp.

Vid BORA Basic BIA/BIU och BHA/BHU måste underskåpet vara 800 mm brett. Vid BORA Basic BFIA/BFIU måste underskåpet vara 900 mm brett.

För monteringen av BORA Basic och BORA Classic måste djupet vara minst 600 mm från frontpanelens främre kant (plus bänkskivans utskjutande del om en sådan finns).

Inbyggnadsdjupet för BORA Professional varierar allt efter inbyggnadssituation. Här måste inbyggnadsdjupet vara minst 650 mm (plus bänkskivans utskjutande del om en sådan finns).

För alla tre BORA ångsugssystem behöver vi en bänkskiva med en tjocklek mellan 10 och 40 mm inklusive bärarmaterial. Vid tjockare bänkskivor ska bärarmaterialet göras smalare.

Popup Picture
Övertyga dig på plats
Hitta återförsäljare

Cookies för att analysera tillträde till webbplats/marknadsföringsmätningar.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av dessa cookies. Information om cookies och ditt opt-out-alternativ.