Ogólne pytania dotyczące piekarnika flex i szuflady wielofunkcyjnej

Tak, użytkownicy końcowi mogą skorzystać z przedłużenia gwarancji 2+1 na piekarnik BORA X BO, dokonując rejestracji urządzenia. Arkusz informacyjny opisujący dokładny sposób postępowania został dołączony do piekarnika BORA X BO. 

Produkt BORA X BO

Odprowadzanie pary zapewnia dobrą widoczność: przed otwarciem drzwi para zostaje automatycznie odprowadzona z komory gotowania do tyłu. Zapobiega to wydobywaniu się gorącej pary na użytkownika oraz powstawaniu zapachów. Najlepszy rezultat osiąga się, pozwalając na całkowite odprowadzenie pary. 

Akcesoria do piekarnika BORA X BO dostępne w sklepie BORA obejmują wszystkie cztery płyty objęte zakresem dostawy, filtr zapachów oraz kartusze czyszczące.

Dostępne są 4 płyty: dwie blachy uniwersalne, kratka do pieczenia i grillowania oraz perforowana blacha ze stali nierdzewnej. 

Tak. Zapobiega ono przypadkowemu włączeniu piekarnika BORA X BO przez bawiące się dzieci. Użytkownik może aktywować zabezpieczenie przed dziećmi w ustawieniach. W ramach tego ustawiany jest także kod PIN. Należy wprowadzić go, aby wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi i móc ponownie normalnie obsługiwać urządzenie oraz korzystać ze wszystkich funkcji.

Blachę uniwersalną, kratkę do pieczenia i grillowania, kartusze czyszczące, filtr zapachów.

Kolor ramy jest zbliżony do RAL 9005 (głęboka czerń), a oznaczenie kolorystyczne szklanego frontu brzmi „Dark Grey”. 

Nie, dostępne są tylko wstępnie zdefiniowane wersje, których nie można uzupełniać ani modyfikować.

Nie, nie ma takiej możliwości. 

Wewnętrzna powierzchnia blachy uniwersalnej ma wymiary 38 x 32 cm, dlatego nadaje się ona do każdego przepisu obejmującego ciasto z blachy. Bez problemu zmieści się na niej także gotowy spód do pizzy. 

Płyty należy czyścić ręcznie przy użyciu środka czyszczącego rozpuszczającego tłuszcz, ciepłej wody i ew. szczotki lub gąbki, a następnie wysuszyć miękką ściereczką. Można także myć je w zmywarce, układając je dnem do góry i upewniając się, że żadne inne przedmioty nie ocierają się o płyty. 

Nie, można tak robić. Drzwi wytrzymają łączne obciążenie do 22,5 kg.

Nie, nie ma takiej możliwości. 

Projektowanie

Dla pewności należy wcześniej przeprowadzić pomiar, ponieważ nie wszystkie standardowe wnęki są jednakowe. Zasadniczo jednak piekarnik BORA X BO można zamontować i zabudować w standardowych szafkach na piekarnik o głębokości 60 cm. Należy zachować przekrój wentylacyjny 160 cm² na przelot od cokołu, a także odstęp co najmniej 30 mm między tylną ścianą urządzenia a ścianą.

Montaż samodzielnej płyty grzewczej nad piekarnikiem BORA X BO jest niezalecany ze względu na możliwość interakcji i może być przeprowadzany wyłącznie na własne ryzyko. Montaż piekarnika pod płytą grzewczą BORA nie jest możliwy ze względu na ograniczenia dotyczące przestrzeni montażowej oraz niewystarczającą wentylację, która byłaby skutkiem takiej kombinacji. Inne urządzenia (zmywarka, ekspres do zabudowy itd.) można montować pod lub nad piekarnikiem BORA X BO pod warunkiem uwzględnienia wytycznych montażowych piekarnika BORA X BO oraz drugiego urządzenia. 

Montaż

Tak, aktualizacja poprzez WLAN wymaga włączonego piekarnika BORA X BO.

Piekarnika BORA X BO NIE MOŻNA montować pod systemem wyciągu oparów BORA, ponieważ promieniowanie cieplne może negatywnie wpłynąć na komponenty systemu wyciągu oparów BORA. Elektryczne układy obsługi i zasilania komponentów BORA mogą być narażone na temperaturę maks. 65 °C.

Tak, piekarnik BORA X BO można eksploatować wyłącznie ze stałymi przyłączami doprowadzania i odpływu wody. Na ekspozycjach możliwa jest prezentacja piekarnika BORA X BO w trybie demo bez przyłącza wody. 

1. Woda
Stałe przyłącze wody ¾";
Przyłącze syfonu odpływowego ¾", przyłącze węża od 19 do 22 mm, maksymalna długość odpływu 2,5 m – nie należy go przedłużać; stosować wyłącznie dołączone węże;
2. Prąd
Napięcie przyłączeniowe 1-fazowe 220–240 V, bezpiecznik 1x16 A, napięcie przyłączeniowe 2-fazowe 380–415 V, bezpiecznik 2x16 A, częstotliwość 50 Hz, pobór mocy maks. 6,1 kW, maks. wartość przyłączeniowa 6,1 kW

Eksploatacja/konserwacja

Ilości zapisane w programach automatycznych odnoszą się zawsze do 4 osób i na razie nie można modyfikować ich w ustawieniach urządzenia. Informację na ten temat można znaleźć w instrukcji na stronie 26.

Pod pojęciem regeneracji rozumiemy podgrzewanie potraw. W piekarniku BORA X BO funkcja ta ma więc nazwę „Podgrzewanie” i znajduje się w sekcji „Specjalne”.

Dodawanie własnych potraw jest możliwe na dwa sposoby: poprzez zmianę istniejącej potrawy w sekcji trybu automatycznego lub poprzez utworzenie całkowicie nowej potrawy.

Nie, front piekarnika BORA X BO nie stwarza absolutnie żadnego zagrożenia poparzeniem. Temperatura drzwi frontowych jest sprawdzana w procesie aprobaty i musi odpowiadać wytycznym z norm, tak aby nie stanowić niebezpieczeństwa dla użytkownika.

BORA X BO informuje użytkownika o konieczności intensywnego czyszczenia lub wskazuje czas pozostały do kolejnego intensywnego czyszczenia. W ramach intensywnego czyszczenia kartusze czyszczące X BO wkręcane są w przewidziane do tego miejsca na kratce do pieczenia i grillowania. Proces czyszczenia uruchamiany jest za pomocą opcji programu intensywnego czyszczenia. Trwa on 3 godziny i 45 minut. Gorąca para wodna oraz przyjazne dla środowiska składniki czynne w kartuszach czyszczących X BO gruntownie czyszczą i odkamieniają, zapewniając długą żywotność urządzenia. Kartusze z recyklatu można po użyciu wyrzucić z odpadami z tworzywa sztucznego i poddać recyklingowi. 

Tak, jest to możliwe: W takiej sytuacji silnik pompy i koło wentylatora zatrzymują się, podobnie jak w przypadku zmywarki. Silnik pompy i koło wentylatora zatrzymują się, podobnie jak w przypadku zmywarki. 

Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo poparzenia!
Urządzenie oraz roztwór czyszczący nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury (90–95°C), występuje niebezpieczeństwo poparzenia! Nie należy nigdy dotykać gorących powierzchni wewnętrznych komory piekarnika ani elementów grzewczych. 

Tę funkcję należy uruchamiać po każdym procesie z użyciem wilgotności. 

Tak, piekarnik BORA X BO również został wyposażony w tę funkcję, która aktywuje się automatycznie po wyłączeniu piekarnika, zapewniając regenerację filtra oraz dodatkowe osuszanie różnych obszarów systemu. Działanie funkcji opóźnionego wyłączenia nie jest sygnalizowane na wyświetlaczu ani nie może zostać zdezaktywowane, przerwane ani wyłączone. W jego trakcie praca BORA X BO jest niemal niesłyszalna, dlatego nie generuje nieprzyjemnego dla użytkownika hałasu w tle.

Nie, nie jest to możliwe ani konieczne, ponieważ drzwi są uszczelnione i nie wymagają czyszczenia.

W podmenu ustawień wody można wybrać stopień twardości wody: miękką, średnio twardą lub twardą. Więcej wiarygodnych informacji na temat stopnia twardości wody można zazwyczaj znaleźć w witrynie internetowej lokalnej sieci wodociągowej. 

Tak, jest to zalecane, ponieważ uzdatniona w ten sposób miękka woda ogranicza osadzanie się kamienia na piekarniku, przez co zmniejsza się częstość przeprowadzania cykli czyszczenia. W piekarniku BORA X BO rzeczywisty stopień twardości wody jest zapisywany w ustawieniach, dzięki czemu aktywowane zostają parametry interwałów czyszczenia odpowiednich dla danej twardości.  

Aktualnie nie jest to możliwe, jednak być może taka funkcja zostanie wprowadzona w przyszłości. 

Niepotrzebne lub zużyte akcesoria, takie jak filtr z węglem aktywnym, należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Informacja ta podana jest także w instrukcji obsługi i montażu.

Informacja o dostępnej aktualizacji zawsze wyświetlana jest na wyświetlaczu. Użytkownik potwierdza ją w taki sam sposób, jak np. na smartfonie. 

Nie, proces ten należy zainicjować ręcznie, wybierając znajdujący się w prawym górnym rogu wyświetlacza komunikat „dostępna aktualizacja”. Następnie system przeprowadza użytkownika przez automatyczną instalację.

Tak, wykonanie tego procesu jest konieczne, ponieważ nowy router ma inny adres IP i nie zostanie automatycznie wykryty przez piekarnik BORA X BO. Proces ten przebiega podobnie jak w przypadku innych urządzeń, takich jak smartfony, laptopy itd., które podłącza się do sieci Wi-Fi.

Skanując ten kod, użytkownik przekierowany zostaje do strony umożliwiającej kontakt z serwisem technicznym i zawierającej numer infolinii lub kontaktowy adres e-mail. 

Tak, bardzo łatwo – można odczytać go na wyświetlaczu w sekcji menu „System i aktualizacje”, gdzie figuruje jako numer seryjny.