Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Dziękujemy za okazane zainteresowanie! Wysokie wymagania stawiane wobec naszych produktów i naszej marki dotyczą także odpowiedniego obchodzenia się z danymi. Dlatego przywiązujemy dużą wagę także do ochrony prywatności podczas korzystania z naszej strony internetowej. Odnośnie obchodzenia się z Państwa danymi oświadczamy co następuje:

1) Ogólne uwagi dotyczące obchodzenia się z danymi osobowymi

Mogą Państwo odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych. Podczas każdego wywołania naszej strony dane użytkownika, takie jak data i czas wywołania strony, nazwa strony, transmitowana ilość danych i nazwa kwerendującego providera są przesyłane przez daną przeglądarkę i zapisywane jako protokoły w tak zwanych plikach serverlog. Danych tych nie można przyporządkować do konkretnej osoby i służą one wyłącznie do zapewnienia wolnej od zakłóceń pracy samej strony i poprawieniu naszej oferty.

W ramach kontaktowania się z nami (np. przy pomocy formularza kontaktowego albo przez e-mail) pobierane są dane osobowe. Jakie dane są pobierane w konkretnym przypadku, widoczne jest na odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są zapisywane i używane wyłącznie w celu odpowiedzi w związku z Państwa życzeniem lub w celu nawiązania kontaktu oraz dla celów prowadzenia związanej z tym administracji technicznej. Po realizacji czynności związanych z Państwa życzeniem dane zostaną skasowane, o ile Państwo sobie tego życzą oraz o ile nie obowiązują odnośnie tego żadne przepisowe obowiązki przechowywania danych.

Oprócz tego dane osobowe są pobierane, jeżeli zameldują się Państwo w celu skorzystania z naszej usługi mailowego newslettera. Dane te są wykorzystywane przez nas do celów reklamy w formie mailowych newsletterów, o ile wyraźnie zgodzą się Państwo na to oświadczając:

„Chciałbym otrzymać newsletter BORA i być informowany, jak potoczy się dalej rewolucja w kuchni”.

Przy pomocy przeznaczonego do tego linku lub wiadomości o odpowiedniej treści mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z newslettera. Po odmeldowaniu się Państwa adres mailowy zostanie niezwłocznie usunięty z naszego rozdzielnika.

2) Pliki cookie

W celu zwiększenia atrakcyjności naszej strony i umożliwienia korzystania z określonych funkcji na niektórych podstronach zastosowano tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, instalowane na terminalu komputera użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu pracy z wyszukiwarką, a więc po jej zamknięciu (tzw. pliki sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Państwa terminalu umożliwiając nam i naszym partnerom handlowym rozpoznaje Państwa wyszukiwarki przy następnej wizycie na naszej stronie. Możliwe jest takie ustawienie parametrów wyszukiwarki, aby być informowanym o instalowaniu plików cookie i mieć możliwość decydowania przez akceptację w konkretnym przypadku, w określonych przypadkach lub generalnie. W przypadku braku akceptacji plików cookie funkcjonalność naszej strony może zostać ograniczona.

3) Zastosowanie narzędzi social plugins

3.1 Na naszej stronie wykorzystano tzw. social plugins portalu społecznościowego Facebook, administrowanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Zestawienie narzędzi plugin znajduje się pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins

W celu polepszenia ochrony Państwa danych podczas wizyty na naszej stronie zainstalowane tam elementy plugin posiadają zabezpieczenia w postaci konieczności „drugiego kliknięcia“ lub narzędzia „shariff“. Zabezpieczenia te gwarantują, że po wywołaniu naszej strony z elementami plugin nie następuje jeszcze połączenie z serwerami portalu społecznościowego Facebook. Dopiero po aktywacji elementów plugin lub po wyrażeniu zgody na przesłanie danych wyszukiwarka realizuje bezpośrednie połączenie z serwerami portalu społecznościowego Facebook. Treść danego elementu plugin jest przesyłana bezpośrednio do wyszukiwarki i integrowana na stronie. Następnie element plugin przesyła dane (włącznie z adresem IP) do portalu społecznościowego Facebook. Nie mamy wpływu na zakres danych przesyłanych do Facebooka przy pomocy elementów plugin. Według posiadanych przez nas informacji Facebook na pewno jest powiadamiany, która z naszych stron aktualnie i wcześniej została przez Państwo wywołana. W wyniku integracji elementów plugin Facebook otrzymuje informację, że wyszukiwarka użytkownika wywołała naszą stronę także wtedy, gdy użytkownik ten nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook lub gdy nie jest on tam aktualnie zalogowany. Odpowiednie informacje (włącznie z adresem IP) są przesyłane z wyszukiwarki bezpośrednio na serwer portalu społecznościowego Facebook do USA i tam przechowywane. Jeżeli użytkownik używa elementu plugin, np. przez naciśnięcie przycisku „like“, informacja ta zostaje także przesłana bezpośrednio na serwer portalu społecznościowego Facebook i jest tam przechowywana. Oprócz tego informacje te są publikowane na portalu Facebook i pokazywane Państwa znajomym itp.

Informacje o celu i zakresie pobierania danych, o dalszym przetwarzaniu oraz korzystaniu z nich przez Facebook, jak również o odpowiednich prawach i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w oświadczeniu o polityce prywatności na stronie http://www.facebook.com/policy.php.

Jeżeli są Państwo członkiem portalu społecznościowego Facebook i życzą Państwo sobie ograniczenia pobierania danych dotyczących naszej strony oraz ograniczenia powiązania Państwa danych użytkownika z informacjami gromadzonymi na portalu społecznościowym Facebook, przed odwiedzeniem naszej strony powinni się Państwo wylogować z konta Facebook. Przy pomocy dodatkowych wtyczek programowych wyszukiwarki mogą Państwo także całkowicie uniemożliwić wczytanie elementów plugin portalu społecznościowego Facebook, np. przy pomocy blokady skryptów „NoScript“ (http://noscript.net/).

3.2 Na naszej stronie wykorzystano tzw. social plugins portalu społecznościowego Google+, administrowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Zestawienie narzędzi plugin znajduje się pod adresem: https://developers.google.com/+/plugins

W celu polepszenia ochrony Państwa danych podczas wizyty na naszej stronie zainstalowane tam elementy plugin posiadają zabezpieczenia w postaci konieczności „drugiego kliknięcia“ lub narzędzia „shariff“. Zabezpieczenia te gwarantują, że po wywołaniu naszej strony z elementami plugin nie następuje jeszcze połączenie z serwerami Google. Dopiero po aktywacji elementów plugin lub po wyrażeniu zgody na przesłanie danych wyszukiwarka realizuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Treść danego elementu plugin jest przesyłana bezpośrednio do wyszukiwarki i integrowana na stronie. Następnie element plugin przesyła dane (włącznie z adresem IP) do portalu społecznościowego Google. Nie mamy wpływu na zakres danych przesyłanych do Google przy pomocy elementów plugin. Według posiadanych przez nas informacji Google na pewno jest powiadamiany, która z naszych stron aktualnie i wcześniej została przez Państwo wywołana. W wyniku integracji elementów plugin Google otrzymuje informację, że wyszukiwarka użytkownika wywołała naszą stronę także wtedy, gdy użytkownik ten nie posiada konta na portalu społecznościowym Google+ lub gdy nie jest on tam aktualnie zalogowany. Odpowiednie informacje (włącznie z adresem IP) są przesyłane z wyszukiwarki bezpośrednio na serwer Google do USA i tam przechowywane. Jeżeli użytkownik używa elementu plugin, np. przez naciśnięcie przycisku „+1“, informacja ta zostaje także przesłana bezpośrednio na serwer Google i jest tam przechowywana. Oprócz tego informacje te są publikowane na portalu Google+ i pokazywane Państwa znajomym itp.

Informacje o celu i zakresie pobierania danych, dalszym przetwarzaniu oraz korzystaniu z nich przez Google, jak również o odpowiednich prawach i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w oświadczeniu o polityce prywatności na stronie http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Jeżeli są Państwo członkiem portalu społecznościowego Google+ i życzą Państwo sobie ograniczenia pobierania danych dotyczących naszej strony oraz ograniczenia powiązania Państwa danych użytkownika z informacjami gromadzonymi na portalu społecznościowym Google+, przed odwiedzeniem naszej strony powinni się Państwo wylogować z konta Google+. Przy pomocy dodatkowych wtyczek programowych wyszukiwarki mogą Państwo także całkowicie uniemożliwić wczytanie elementów plugin portalu społecznościowego Google, np. przy pomocy blokady skryptów „NoScript“ (http://noscript.net/).

3.3 Na naszej stronie wykorzystano tzw. social plugins serwisu społecznościowego Instagram, administrowanego przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Wtyczki te są oznaczone znakiem serwisu Instagram, np. w formie aparatu fotograficznego. Zestawienie narzędzi plugin znajduje się pod adresem: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę zawierającą taką wtyczkę, wyszukiwarka łączy się bezpośrednio z serwerami serwisu społecznościowego Instagram. Zawartość elementu plugin jest przesyłana przez Instagram bezpośrednio do wyszukiwarki i integrowana na stronie. W wyniku integracji tego elementu Instagram otrzymuje informację, że wyszukiwarka użytkownika wywołała naszą stronę także wtedy, gdy użytkownik ten nie posiada konta Instagram lub gdy nie jest on tam aktualnie zalogowany. Odpowiednie informacje (włącznie z adresem IP) są przesyłane z wyszukiwarki bezpośrednio na serwer Instagram do USA i tam przechowywane.

Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie Instagram, to jego wizyta na naszej stronie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konta Instagram. Jeżeli użytkownik używa elementu plugin, np. przez naciśnięcie przycisku z symbolem Instagram, informacja ta zostaje także przesłana bezpośrednio na serwer serwisu społecznościowego Instagram i jest tam przechowywana. Oprócz tego informacje te są publikowane na portalu Instagram i pokazywane Państwa znajomym itp.

Informacje o celu i zakresie pobierania danych, dalszym przetwarzaniu oraz korzystaniu z nich przez Instagram, jak również o odpowiednich prawach i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w oświadczeniu o polityce prywatności na stronie https://help.instagram.com/155833707900388/.

Jeżeli nie życzą Państwo sobie, żeby Instagram przyporządkował Państwa dane związane z wizytą na naszej stronie do danych gromadzonych bezpośrednio na Państwa koncie w serwisie społecznościowym Instagram, przed odwiedzeniem naszej strony muszą Państwo wylogować się z konta Instagram. Przy pomocy dodatkowych wtyczek programowych wyszukiwarki mogą Państwo także całkowicie uniemożliwić wczytanie elementów plugin serwisu społecznościowego Instagram, np. przy pomocy blokady skryptów „NoScript“ (http://noscript.net/).

4) Korzystanie z wideo (np. YouTube, Vimeo)

4.1 Nasza strona wykorzystuje funkcję YouTube pozwalającą na pokazanie i wyświetlenie filmów wideo serwisu „YouTube“. Używana jest przy tym funkcja rozszerzonej ochrony prywatności, dzięki której według informacji serwisu zapisanie danych użytkownika ma miejsce dopiero po odtworzeniu filmu wideo. Po odtworzeniu zintegrowanego wideo YouTube instaluje pliki cookie w celu zebrania informacji o zachowaniu użytkownika. Według informacji serwisu YouTube działania te służą między innymi umożliwieniu sporządzenia statystyk, które ułatwiają użytkowanie i pozwalają na uniknięcie nadużyć. Niezależnie od odtworzenia zintegrowanego wideo, podczas każdego wywołania strony realizowane jest połączenie z siecią „DoubleClick“ (Google), co może bez naszego wpływu wywołać dalsze procesy przetwarzania danych.

Dalsze informacje dotyczące ochrony prywatności w serwisie YouTube można znaleźć w oświadczeniu o polityce prywatności serwisu pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

4.2 Na naszej stronie wykorzystano wtyczki portalu filmów wideo Vimeo, administrowanego przez Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę zawierającą taką wtyczkę, wyszukiwarka łączy się bezpośrednio z serwerami Vimeo. Zawartość elementu plugin jest przesyłana przez Vimeo bezpośrednio do wyszukiwarki i integrowana na stronie. Przez integrację tego elementu Vimeo otrzymuje informację, że wyszukiwarka użytkownika wywołała naszą stronę także wtedy, gdy użytkownik ten nie posiada konta Vimeo lub gdy nie jest on tam aktualnie zalogowany. Odpowiednie informacje (włącznie z adresem IP) są przesyłane z wyszukiwarki bezpośrednio na serwer Vimeo do USA i tam przechowywane.

Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie Vimeo, to jego wizyta na naszej stronie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konta Vimeo. Jeżeli użytkownik używa elementu plugin, np. przez naciśnięcie przycisku startu filmu wideo, informacja ta zostaje także przesłana bezpośrednio na serwer Vimeo i jest tam przechowywana. Informacje o celu i zakresie pobierania danych, dalszym przetwarzaniu oraz korzystaniu z nich przez Vimeo, jak również o odpowiednich prawach i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w oświadczeniu o polityce prywatności na stronie http://vimeo.com/privacy.

Jeżeli nie życzą Państwo sobie, żeby Vimeo przyporządkował Państwa dane związane z wizytą na naszej stronie do danych gromadzonych bezpośrednio na Państwa koncie w Vimeo, przed odwiedzeniem naszej strony muszą Państwo wylogować się z konta Vimeo.

Co się tyczy powiązanych z naszą stroną filmów Vimeo, automatycznie zintegrowane zostało narzędzie śledzenia Google Analitycs. Jest to przy tym własne narzędzie serwisu Vimeo, na działanie którego nie mamy żadnego wpływu. Google Analytics używa do śledzenia tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe instalowane na komputerze i umożliwiające analizę stron, z których Państwo korzystają. Zebrane przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez Państwo ze strony są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W celu zapobiegnięcia instalacji takich plików cookie z Google Analytics mogą Państwo dokonać odpowiednich ustawień wyszukiwarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie wszystkie funkcje strony będą dostępne w pełnym zakresie. Oprócz tego mogą Państwo uniknąć pobierania zebranych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Państwo ze strony (włącznie z adresem IP) oraz ich dalszego przetwarzania przez Google, jeżeli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczki programowe wyszukiwarki, dostępne pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie do wtyczek programowych wyszukiwarki, albo w przypadku wyszukiwarek na urządzeniach przenośnych można także kliknąć poniższy link w celu instalacji pliku cookie (opt out), zapobiegającego w przyszłości zbieraniu informacji przez Google Analytics w obszarze tej strony (ten plik cookie działa tylko w danej wyszukiwarce i dla tej domeny; w przypadku skasowania plików cookie należy ponownie użyć tego linku):

Dezaktywuj Google Analytics

5) Usługa analityki internetowej

Ta strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analityki internetowe oferowaną przez Google Inc („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe instalowane na komputerze i umożliwiające analizę stron, z których Państwo korzystają. Zebrane przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez Państwo ze strony są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku aktywacji funkcji anonimowości IP na tej stronie, adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony (w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym). Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie właściciela tej strony Google wykorzystuje te informacje do analizowania sposobu korzystania ze strony przez użytkowników, sporządzania raportów o aktywności na stronach oraz w celu świadczenia właścicielowi strony innych usług związanych z używaniem internetu.

Adresy IP, odczytane przez Google Analytics z wyszukiwarek, nie będą przypisywane do innych danych zebranych przez Google. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie przez dokonanie odpowiednich ustawień wyszukiwarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie wszystkie funkcje strony będą dostępne w pełnym zakresie. Oprócz tego mogą Państwo uniknąć pobierania zebranych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Państwo ze strony (włącznie z adresem IP) oraz ich dalszego przetwarzania przez Google, jeżeli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczki programowe wyszukiwarki, dostępne pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie do wtyczek programowych wyszukiwarki, albo w przypadku wyszukiwarek na urządzeniach przenośnych można także kliknąć poniższy link w celu instalacji pliku cookie (opt out), zapobiegającego w przyszłości zbieraniu informacji przez Google Analytics w obszarze tej strony (ten plik cookie działa tylko w danej wyszukiwarce i dla tej domeny; w przypadku skasowania plików cookie należy ponownie użyć tego linku):

Dezaktywuj Google Analytics

Zwracamy uwagę na to, że ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()" i dlatego adresy IP przetwarzane są tylko w formie skróconej, dzięki czemu bezpośrednie przyporządkowanie do konkretnej osoby nie jest możliwe.

6) Państwa prawa, formularz kontaktowy

Przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o gromadzonych danych oraz prawo do sprostowania, zablokowania albo skasowania tych danych. W przypadku pytań dotyczących pobierania, przetwarzania i wykorzystywania dotyczących Państwo danych prosimy o kontakt. To samo dotyczy informacji, blokowania oraz życzeń związanych ze sprostowaniem lub skasowaniem dotyczących Państwo danych oraz o unieważnienia wydanych pozwoleń. Adres kontaktowy znajduje się w naszej stopce redakcyjnej.

BORA