Til BORA Professional

Pro glasskeramisk induksjonstopp med 2 kokesoner

PKI11

Produktinformasjon

  • Den klassiske, intuitive betjeningen via en betjeningsknott i fronten kompletteres av et digitalt display med berøringsoverflate. Den sentrale tilgangen til de moderne betjeningsfunksjonene for platetoppen og avtrekket er alltid via betjeningsknotten.
  • Alltid perfekt oversikt: Valgt effektnivå eller betjeningsfunksjon vises både på betjeningsknotten og på selve platetoppen.
  • Tre hold varm-trinn med konstant temperaturregulering til 42, 74 eller 94°C.
  • Barnesikringen forhindrer utilsiktet eller uvedkommende innkobling av platetoppen.
  • Automatisk utkobling kobler automatisk ut en valgt kokesone når den forhåndsinnstilte tiden er utløpt.
  • Korttidstimeren utløser et visuelt og akustisk signal når tidsrommet som brukeren har innstilt, er utløpt.
  • Ved hjelp av pausefunksjonen kan du deaktivere alle kokesonene på en rask og enkel måte. Når funksjonen oppheves, fortsetter apparatet å gå med de opprinnelige innstillingene igjen.
  • Når automatisk oppvarmingsfunksjon aktiveres, reguleres kokesonen til høyeste trinn i et definert tidsrom, før den automatisk stilles tilbake til innstilt effekttrinn igjen.
  • Kokesonen gjenkjenner størrelsen til kokekarene automatisk og avgir kun energi til flaten de dekker. Apparatet gjenkjenner automatisk kokekar som mangler, er uegnet eller for lite, og viser tilsvarende indikator på betjeningsområdet.
  • Apparatet kan settes i demomodus ved hjelp av konfigurasjonsmodusen. Her vises alle betjeningsfunksjonene, mens oppvarmingsfunksjonen til platetoppen er deaktivert.

Egnet for: Professional 2.0, Professional,

Dokumenter

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning220 – 240 V
Frekvens50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt3,7 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt3,7 kW
Sikring minst1 x 16 A
Lengde strømledning1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)370 x 540 x 52 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)8,0 kg
Materiale overflateSCHOTT CERAN®
Effektnivå platetopp1 – 9, P
Størrelse kokesone foranØ 230 mm
Størrelse kokesone bakØ 165 mm
Effekt kokesone foran2300 W
Effekt kokesone bak1400 W
Effekt power-trinn kokesone foran3700 W
effekt power-trinn kokesone bak2200 W

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning220 – 240 V
Frekvens50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt3,7 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt3,7 kW
Sikring minst1 x 16 A
Lengde strømledning1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)370 x 540 x 52 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)8,0 kg
Materiale overflateSCHOTT CERAN®
Effektnivå platetopp1 – 9, P
Størrelse kokesone foranØ 230 mm
Størrelse kokesone bakØ 165 mm
Effekt kokesone foran2300 W
Effekt kokesone bak1400 W
Effekt power-trinn kokesone foran3700 W
effekt power-trinn kokesone bak2200 W
Til oversikten