Til BORA Professional

Pro HiLight glasskeramisk platetopp med 2 soner 3-krets/2-krets

PKC32

Produktinformasjon

  • Den klassiske, intuitive betjeningen via en betjeningsknott i fronten kompletteres av et digitalt display med berøringsoverflate. Den sentrale tilgangen til de moderne betjeningsfunksjonene for platetoppen og avtrekket er alltid via betjeningsknotten.
  • Tre hold varm-trinn med konstant temperaturregulering til 42, 74 eller 94°C.
  • Fleksibel og enkel tilkobling av en andre, større varmekrets.
  • Fleksibel og enkel tilkobling av en andre eller tredje, større varmekrets.
  • Barnesikringen forhindrer utilsiktet eller uvedkommende innkobling av platetoppen.
  • Automatisk utkobling kobler automatisk ut en valgt kokesone når den forhåndsinnstilte tiden er utløpt.
  • Korttidstimeren utløser et visuelt og akustisk signal når tidsrommet som brukeren har innstilt, er utløpt.
  • Ved hjelp av pausefunksjonen kan du deaktivere alle kokesonene på en rask og enkel måte. Når funksjonen oppheves, fortsetter apparatet å gå med de opprinnelige innstillingene igjen.
  • Når automatisk oppvarmingsfunksjon aktiveres, reguleres kokesonen til høyeste trinn i et definert tidsrom, før den automatisk stilles tilbake til innstilt effekttrinn igjen.
  • Apparatet kan settes i demomodus ved hjelp av konfigurasjonsmodusen. Her vises alle betjeningsfunksjonene, mens oppvarmingsfunksjonen til platetoppen er deaktivert.

Egnet for: Professional 2.0, Professional,

Dokumenter

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning380 – 415 V 2N
Frekvens50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt4,4 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt4,4 kW
Sikring minst2 x 16 A
Lengde strømledning1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)8,7 kg
Materiale overflateSCHOTT CERAN®
Effektnivå platetopp1 - 9 (tilkobling av 2 / 3 kretser)
Antall kretser kokesone foran3
Antall kretser kokesone bak2
Størrelse kokesone foranØ 120 / 180 / 235 mm
Størrelse kokesone bakØ 120 / 200 mm
Effekt kokesone foran800 / 1600 / 2500 W
Effekt kokesone bak800 / 1900 W

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning380 – 415 V 2N
Frekvens50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt4,4 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt4,4 kW
Sikring minst2 x 16 A
Lengde strømledning1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)8,7 kg
Materiale overflateSCHOTT CERAN®
Effektnivå platetopp1 - 9 (tilkobling av 2 / 3 kretser)
Antall kretser kokesone foran3
Antall kretser kokesone bak2
Størrelse kokesone foranØ 120 / 180 / 235 mm
Størrelse kokesone bakØ 120 / 200 mm
Effekt kokesone foran800 / 1600 / 2500 W
Effekt kokesone bak800 / 1900 W
Til oversikten