Menu

Products

BORA EXPERIENCE

Virksomhed

Service

Bestil katalog

Dine oplysninger

Bestil det eksklusive BORA Magasin med informationer om vores køkkensystemer og spændende historier fra BORAs verden.
Vær opmærksom på følgende: Felterne med * skal udfyldes.
BORA EXPERIENCE

BORA EXPERIENCE

Products

Produkter

Full_HD_3840x2160_Unternehmen_FAQ_20180910_web.jpg Full_HD_2048x3641_Unternehmen_FAQ_20180910_mobile.jpg

FAQ

Generelle spørgsmål vedrørende BORA

Dampe og lugte stiger opad med en hastighed på maks. en meter i sekundet. BORA emfanget suger med en tværgående luftstrømning, der er hurtigere end opstigningshastigheden på madlavningsdampen. Den suger både madlavningsdamp og lugte bort - effektivt og  umiddelbart ved kogepladen.

BORA Professional kogeplader har en ekstra dybde på 540 mm og en bredde på 370 mm, dvs. mere kogeflade. De styres via drejeknapper med touchbetjening på frontpladen. BORA Professional systemet kan opbygges i moduler af talrige forskellige kogeplader og ventilations-komponenter og er yderst variabelt, hvorved det kan planlægges individuelt.

Her kommer du til alle BORA Professional produkter

 

BORA Classic kogeplader har standarddybden 515 mm og styres direkte ved kogepladen via en touchbetjening. BORA Classic emfangsystemet er et komplet, fastsat system: Med start ved emfanget, over rørføringen med integreret lyddæmper hen til sokkelmotoren er alle komponenter allerede indeholdt i leveringsomfanget. Med et væld af forskellige kogeplader er BORA Classic systemet yderst variabelt, individuelt og kan nemt planlægges.

Her kommer du til alle BORA Classic produkter

 

BORA Basic er en kompakt enhed med en størrelse på hhv. 515 x 760 mm og 515 x 830 mm ved BORA Basic med fladeinduktion (BFI), bestående af en stor kogeplade med fire kogezoner og et aftræk placeret i midten. BORA Basic styres ligeledes via en intuitiv touchbetjening direkte foran i midten af kogepladen. Den nye BORA Basic BFI har et nyt innovativt betjeningskoncept med en touch-roundslider.

Her kommer du til alle BORA Basic produkter

I emfanget kan der samle sig op til 250 ml, herfra kan væsken uden problemer tørres af. Hvis der løber mere væske ind, skader dette ikke elektronikken, idet luftstrømmen føres uden for det elektriske system. 

Ved BORA Basic kan der også opsamles større mængder på op til 3 liter. Kabinettets bund kan tages af for en nemmere rengøring.

Genstande, som falder ind i emfanget, havner i opsamlingsskålen og kan nemt tages ud igen og dermed fjernes. Fedtfiltret af rustfrit stål forhindrer, at genstande trækkes ind i luftledningen.

Fedtfiltrene og skærmene kan fjernes med få håndevendinger og rengøres i opvaskemaskinen.

I modsætning til gængse emhætter med en store støjforstyrrelser i hovedhøjde er BORA mere lydsvag ved kogning end den normale stegelyd. Den opstående lydstyrke afhænger væsentligt af den individuelle indbygningssituation og rumforholdene.

Madlavningsdamp, fordampende fedtstoffer og de deraf resulterende lugte suges ind komplet der, hvor de opstår – direkte på kogefeltet. Kokken står selv i den friske luft, hans tøj og hår berøres ikke af madlavningsdampen og forbliver friske.

Som udgangspunkt kan du uden problemer anvende kogepladen til gryder med en højde på op til 20 cm. Ved grydehøjder fra ca. 21 cm anbefaler vi at sætte grydelåget skråt på for at lede dampene hen imod aftrækket.

Du kan købe BORA  hos vores kompetente faghandelspartnere i køkkenstudier, snedkerier og møbelhuse. Brug søgefunktionen her for at finde en forhandler nær dig. Han rådgiver dig på stedet i forhold til alle spørgsmål vedrørende planlægning af dit køkken med BORA emfang.

2 år plus mulighed for at udvide garantien med et år mere

Ja, BORA tilbyder en forlængelse af garantien , uanset hvilket BORA-emfangsystem der er tale om. På emfanget sidder der et klistermærke med en registreringskode, som kunden bare skal indtaste på www.mybora.com. Garantiforlængelsen er gratis.

 Tekst Ja, det gælder for alle BORA-emfang.

Tekst Enten hos din lokale handelspartner eller i vores online-shop.

Spørgsmål vedrørende luftfugtighed

Den relative luftfugtighed angiver luftens mætningsgrad ved den aktuelle temperatur. Varmt vand kan optage mere vand, mens koldt vand kan optage mindre vand. Dvs. kold luft er hurtigere mættet. Ved termisk behagelighed ligger den relative luftfugtighed på 25 til 60% ved en rumtemperatur på 20 til 25 grad Celsius.

Anvendelseseksempler i rumluftteknikken | Download | PDF (Kilde: TROGISCH, FRANZKE. Fugtig luft. VDE Verlag)

Ved almindelig madlavning, dvs. ca. 30 minutters kogning af f.eks. grøntsager, fisk eller kød, kan stigningen af den relative luftfugtighed i udsugningsluften næsten ikke måles.  Ved 30 minutters intensiv kogning af vand øges den relative luftfugtighed ved udgangen af aktivt kul med ca. 10 %.

Her finder du videoen ”Fugtighedsudvikling ved kogeprocesser”.

Ved overholdelse af aktuelle byggestandarder og forordningen om energibesparelse (EnEV og DIN 4108) i gamle og nye bygninger og ved normale indendørs-omgivelser er skimmeldannelse ved brug af BORA recirkulations- eller udsugningssystemer udelukket. Træ- og køkkendele samt øvrige komponenter påvirkes ikke heraf. 

Generelt: Bemærk de generelle oplysninger i BORA monteringsdokumenterne ved recirkulations- og udsugningsdrift!

Spørgsmål vedrørende udsugningsløsningen

Ved BORA Professional og BORA Classic kan der realiseres en aftræksledning på 12 meter. Ved længere udsugningsveje fra og med 6 meter skal der anvendes 2 motorer, og det anbefales at øge rørtværsnittet. Hvis udsugningsvejen er længere end 12 m, er det endda også muligt at bruge tillægsmotoren ULIE og sætte en aftræksledning på op til 16 m.

Ved BORA Basic med fladeinduktion BFIA kan der ved brug af tillægsmotoren ULIE sættes en aftræksledning på 10 m.

For BORA Basic BIA og BHA bør en maksimal længde af udsugningsvejen på 6 m ikke overskrides.

BORA Professional emfanget kan kombineres fleksibelt med to motorer.

BORA Classic emfanget CKASE og BORA Basic med fladeinduktion BFIA kan udvides med tillægsmotoren.

Spørgsmål vedrørende recirkulationsløsningen

Ja, alle BORA emfangsystemer kan planlægges bådeenten som recirkulationsmodus eller og udsugningsvariant.

Recirkulationsenheden ULB1/UUE1 skal skiftes årligt, recirkulationsenheden ULB3/UUE3 hvert andet år. Det integrerede filter i BORA Basic emfangsystemet (BAKFS) bør ligeledes udskiftes hhv. årligt og efter 150 driftstimer. Den integrerede filtervisning viser dig, hvornår funktionstiden er nået. Her kommer du til mybora, hvor du uden problemer kan bestille dine reservefiltre.

Den rensede luft ledes ind i sokkelområdet. Her føres den tilbage ind i rummet via en tilbagestrømningsåbning på minimum 500 cm².

Ved almindeligt indendørs-omgivelser ug fagligt korrekt konstruktion er der ikke fare for hhv. kondensat og skimmel. Bemærk i den forbindelse også opolysningerne i betjeningsvejledningen.

Vi anbefaler altid den forsinkede slukning for at sikre, at det lugtneutraliserende aktivt-kul-filter virker optimalt. Den er på 20 minutter og tænder automatisk, så snart der slukkes for udluftningen. Principielt skal man sørge for en tilstrækkelig udluftning (f.eks. åbent vindue), når madlavningen sker i recirkulationsmodus.

Spørgsmål vedrørende kogeplader

Ja, inden for produktserien BORA Professional og BORA Classic findes der et stort udvalg af modulopbyggede kogeplader. Her kan du vælge mellem induktionskogeplader og hhv. HiLight- og hyperkogeplader, de klassiske strålingslegemevarianter. Gaskogepladen og tepan-grillen i rustfrit stål runder sortimentet af. BORA Basic fås i varianterne hyper, induktion og fladeinduktion. Her finder du yderligere informationer om vores produktsortimenter.

BORA emfang fås kun i kombination med BORA kogeplader.

Kogepladernes mål er nøje afstemt efter kogepladens emfang og muliggør dermed en optimal monteringssituation.

Ja, BORA kogeplader kan også købes uden emfang.

Alle BORA produktserier kan indbygges både plant med overfladen og ved overflademontering. Ved Classic er det desuden muligt at indbygge standardkombinationen med 2 kogeplader og 1 emfang ved hjælp af BORA Classic monteringsrammen CER næsten plant med 

Nej, produktserierne kan ikke kombineres med hinanden.

BORA Basic ramme til kogeplader af børstet rustfrit stål er en tilbehørsprodukt til nedfældning. Den fås i to størrelser: BKR760 til de 760 mm brede BORA Basic kogeplader BHA/BHU og BIA/BIU, samt BKR830 i bredden 830 mm til BORA Basic BFIA/BFIU. 

Den sorte indstrømningsdyse fås som tilbehørsprodukt til alle nye Basic modeller. Det er kun ved allerede indbyggede Basic kogeplader BHA/BHU og BIA/BIU, at denne konstellation ikke anbefales på grund af hhv. manglende pasnøjagtighed og en opstående fuge.

Ja, uden begrænsning. Der er tale om en speciel DLC (diamond-like carbon) coatingproces.

Spørgsmål vedrørende planlægning og montering

Ja, afhængigt af indbygningssituationen kan det være nødvendigt at forkorte udtrækkene i dybden.

Dette frarådes principielt, da BORA systemet ikke er tilgængeligt for serviceteknikeren i servicetilfælde. Desuden kan der opstå overophedning ved kogepladerne. 

Det varierer alt efter kogepladernes og emfangenes placering og antal. Ved en standardplacering af to kogeplader og et emfang skal du til BORA Professional og BORA Classic bruge et underskab på minimum 900 mm bredde. Tre kogeplader og to emfang kræver 1.400 mm. De kan efter eget ønske være sammensat af en gennemgående frontplade og flere underskabe.

Ved BORA Basic BIA/BIU og BHA/BHU skal underskabet være 800 mm bredt. Ved BORA Basic BFIA/BFIU skal underskabet være 900 mm bredt.

Fra frontpladens forkant skal der ved indbygning af BORA Basic og BORA Classic være en dybde på min. 600 mm (plus bordpladeudhæng, om noget).

BORA Professionals indbygningsdybde varierer alt efter indbygningssituation. Her skal der være en minimumsdybde på 650 mm (plus bordpladeudhæng, om noget).

Til alle tre BORA emfangsystemer skal vi bruge en bordplade med en tykkelse mellem 10 og 40 mm inklusive bæremateriale. Ved tykkere bordplader skal bærematerialet klinkes ud.

Popup Picture
Besøg en af vores forhandlere
Find Forhandler