BORA Pro gaskogeplade

PKG3

  Produktinformationer

  • Kombinationen af klassisk drejeknap og følsom overflade med tydelig kraftig LED-visning garanterer en perfekt betjening. Alle funktioner aktiveres nemt, bekvemt og intuitivt via drejeknappen og berøring af den centrale touchflade.
  • 3 holde-varm-niveauer med konstant temperaturregulering til 42, 74 eller 94°C.
  • Gaskogepladens enestående design med nedsænkede brændere muliggør optimal drift med et emfang.
  • Gasbrænderne er udstyret med et sikkerheds-termoelement. Disse termoelementer overvåger brænderens flamme ved aktiv gastilførsel. Hvis brænderens flamme slukker utilsigtet, sørger apparatet automatisk for at tænde flammen igen. Hvis det ikke lykkes at tænde flammen igen, afbrydes gastilførslen automatisk.
  • Gryderistene er nemme at tage af og kan rengøres i opvaskemaskinen.
  • Børnesikringen forhindrer utilsigtet aktivering af kogepladen.
  • Ved aktivering af bring-i-kog-funktionen yder kogepladen fuld ydelse for en bestemt periode, hvorefter det automatisk stilles tilbage til det indstillede fortsættelsesniveau.
  • Det elektroniske gaskontrol-system sørger for en effektiv brændereffekt og præcis flammekontrol med automatisk genoptænding ved hjælp af justeringsmotorer ved hver gasbrænder.
  • Restvarmeindikatoren registrerer, hvis kogezonen stadig er varm efter slukning og såfremt der er risiko for forbrænding eller brand pga. varmefølsomme genstande på kogepladen. Efter tilstrækkelig nedkølingstid (dvs. når temperaturen er < 60°C) slukker indikatoren.
  • Via konfigurationsmenuen kan indstillingen demofunktion vælges, hvor alle betjeningsfunktioner er tilgængelige, men hvor kogepladernes varmefunktion er deaktiveret.

  Egnet til: Professional, Professional 3.0

  Dokumenter

  Tekniske data

  Tilslutningsspænding220 – 240 V
  Frekvens5060 Hz
  Strømforbrug, maksimalt5,0 kW
  Tilslutningsværdi, maksimal20 W
  Sikring mindst1 x 0,5 A
  Lang tilslutningsledning1,5 m
  Dimensioner (bredde x dybde x højde)370 x 540 x 73 mm
  Vægt (inkl. tilbehør/emballage)11,5 kg
  Materiale, overfladeSCHOTT CERAN®
  Effekttrin for kogeplade1 – 9, P
  Størrelse af kogezone forfraØ 240 mm
  Størrelse af kogezone bagestØ 200 mm
  Effekt af kogezone forfra (højhastighedsbrænder)800 – 3000 W
  Effekt for kogezone bagest (standardbrænder)550 – 2000 W
  Størrelse på forreste gryderist270 x 270 x 25/50 mm
  Størrelse på bageste gryderist235 x 235 x 25/50 mm

  Tekniske data

  Tilslutningsspænding220 – 240 V
  Frekvens5060 Hz
  Strømforbrug, maksimalt5,0 kW
  Tilslutningsværdi, maksimal20 W
  Sikring mindst1 x 0,5 A
  Lang tilslutningsledning1,5 m
  Dimensioner (bredde x dybde x højde)370 x 540 x 73 mm
  Vægt (inkl. tilbehør/emballage)11,5 kg
  Materiale, overfladeSCHOTT CERAN®
  Effekttrin for kogeplade1 – 9, P
  Størrelse af kogezone forfraØ 240 mm
  Størrelse af kogezone bagestØ 200 mm
  Effekt af kogezone forfra (højhastighedsbrænder)800 – 3000 W
  Effekt for kogezone bagest (standardbrænder)550 – 2000 W
  Størrelse på forreste gryderist270 x 270 x 25/50 mm
  Størrelse på bageste gryderist235 x 235 x 25/50 mm