Impressum

BORA Holding GmbH
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3
A-6342 Niederndorf
Tel:  +43 5373/622 50-0
Fax: +43 5373/622 50-90

mail@bora.com
www.bora.com

 

Directeur: Willi Bruckbauer
Belastingnummer: 167/7554
BTW-nr.: ATU67460302
Firmenbuch-nr: FN 384850g
Verantwoordelijk voor de inhoud: Willi Bruckbauer


 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks een zorgvuldige inhoudelijke controle, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de pagina’s waarnaar met een link wordt verwezen, zijn uitsluitend de exploitanten van deze pagina’s verantwoordelijk.


 

Auteursrechten

De volledige inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, inclusief vertalingen, herdrukken, duplicatie en verspreiding van de inhoud of delen daarvan, zijn exclusief voor BORA Holding GmbH.

Zonder toestemming van BORA Holding GmbH mag de inhoud van deze pagina geenszins worden gekopieerd (door fotokopie, microfilm of andere methoden) of met behulp van elektronische systemen worden verwerkt, gedupliceerd of verspreid.

Materiaal dat aan deze beperkingen niet is onderworpen, wordt aangeduid door desbetreffende opmerkingen en kan altijd worden gebruikt, verspreid en gereproduceerd.

BORA Holding GmbH behoudt zich het recht voor om te allen tijde tegen gerechtelijke stappen tegen overtreders te nemen. Daartoe behoren bijvoorbeeld eisen tot schadevergoeding ter hoogte van niet onaanzienlijke bedragen.

BORA