Impressum

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3
A-6342 Niederndorf
Tel:  +43 5373/622 50-0
Fax: +43 5373/622 50-90

mail@bora.com
www.bora.com

 

Directeur: Willi Bruckbauer
Belastingnummer: 166/4115
BTW-nr.: ATU67323933
Firmenbuch-nr: FN 381333i
Verantwoordelijk voor de inhoud: Willi Bruckbauer


 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks een zorgvuldige inhoudelijke controle, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de pagina’s waarnaar met een link wordt verwezen, zijn uitsluitend de exploitanten van deze pagina’s verantwoordelijk.


 

Auteursrechten

De volledige inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, inclusief vertalingen, herdrukken, duplicatie en verspreiding van de inhoud of delen daarvan, zijn exclusief voor BORA Holding GmbH.

Zonder toestemming van BORA Holding GmbH mag de inhoud van deze pagina geenszins worden gekopieerd (door fotokopie, microfilm of andere methoden) of met behulp van elektronische systemen worden verwerkt, gedupliceerd of verspreid.

Materiaal dat aan deze beperkingen niet is onderworpen, wordt aangeduid door desbetreffende opmerkingen en kan altijd worden gebruikt, verspreid en gereproduceerd.

BORA Holding GmbH behoudt zich het recht voor om te allen tijde tegen gerechtelijke stappen tegen overtreders te nemen. Daartoe behoren bijvoorbeeld eisen tot schadevergoeding ter hoogte van niet onaanzienlijke bedragen.

Privacyverklaring

Wij zijn blij dat u een bezoek brengt aan onze website en bedanken u voor uw interesse! De hoge eisen die u aan onze producten en aan ons merk stelt, vormen voor ons ook de maatstaf bij het behandelen van uw gegevens. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat uw privacy beschermd wordt wanneer u onze website gebruikt. Gelieve daarom kennis te nemen van de volgende informatie m.b.t. de behandeling van uw gegevens:

1) Basisinformatie over het behandelen van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u daarvoor persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Bij elk bezoek aan onze website worden er door de respectieve internetbrowser gebruiksgegevens doorgestuurd, die in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden, worden opgeslagen. Voorbeelden daarvan zijn de datum en het tijdstip van de raadpleging, de naam van de opgevraagde pagina, de hoeveelheid verzonden informatie en de aanvragende provider. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld en zijn uitsluitend bedoeld om een probleemloze werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren.

Wanneer u met ons contact opneemt (bijv. via het contactformulier of per e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Uit het desbetreffende contactformulier blijkt duidelijk welke gegevens er worden verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor de contactopname en de daarmee gepaard gaande technische administratie. Na de definitieve verwerking van uw aanvraag worden uw gegevens desgewenst en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht is, verwijderd.

Bovendien worden er persoonsgegevens verzameld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief per e-mail. Wij gebruiken deze gegevens voor onze eigen promotionele doeleinden, met name onze nieuwsbrieven per e-mail, voor zover u daarvoor uitdrukkelijk als volgt de toestemming hebt gegeven:

“Ik wil weten hoe de keukenrevolutie verdergaat en ontvang graag de BORA nieuwsbrief.”

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daartoe voorziene link in de nieuwsbrief of door ons een berichtje te sturen. Na een succesvolle afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze distributielijst voor de nieuwsbrieven verwijderd.

2) Cookies

Om uw bezoek aan onze website aangenamer te maken en u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Het gaat hier om kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden op het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat wij of onze partnerondernemingen uw browser bij een volgend bezoek herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het gebruik van cookies en dat u voor elke afzonderlijke cookie beslist of u deze wenst te aanvaarden of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen geen cookies aanvaardt. Het weigeren van cookies kan de werking van onze website negatief beïnvloeden.

3) Gebruik van sociale plug-ins

3.1 Op onze website maken we gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ('Plug-ins') van het sociale netwerk Facebook, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook') wordt beheerd. Hier vindt u een overzicht van de Facebookplug-ins en hoe ze eruitzien:
https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Om de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, worden de plug-ins ingebed in de site met behulp van de zogenaamde '2-klik'- of 'Shariff'-oplossing. Deze inbedding garandeert dat er nog geen verbinding met de servers van Facebook wordt gemaakt wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat. Uw browser maakt pas een directe verbinding met de servers van Facebook wanneer u de plug-ins activeert en dus uw toestemming geeft voor de overdracht van gegevens. De inhoud van de betreffende plug-in wordt rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en in de pagina ingebed. De plug-in stuurt vervolgens gegevens (inclusief uw IP-adres) door naar Facebook. Wij hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook via de plug-ins verzamelt. Voor zover wij weten, ontvangt Facebook in ieder geval informatie over welke webpagina’s u nu en vroeger op onze website heeft geconsulteerd. De inbedding van de plug-ins zorgt ervoor dat Facebook op de hoogte wordt gesteld van het feit dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, ook al heeft u geen profiel bij Facebook of bent u op dat moment niet ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de VS gestuurd en wordt daar opgeslagen. Bij interactie met de plug-ins, bijv. wanneer u op de 'Like'“-knop klikt, wordt de bijbehorende informatie eveneens rechtstreeks naar een server van Facebook verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en is zichtbaar voor uw contacten.

Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, verwijzen wij u graag naar het privacybeleid van Facebook, dat terug te vinden is op http://www.facebook.com/policy.php.

Indien u lid bent van het sociale netwerk van Facebook en niet wilt dat er via onze website gegevens worden verzameld, noch dat uw gebruikersgegevens worden gekoppeld aan de gegevens die bij het sociale netwerk van Facebook zijn opgeslagen, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website afmelden bij Facebook. U kunt ervoor zorgen dat de Facebookplug-ins, incl. add-ons voor uw browser, in de toekomst niet kunnen laden door bijv. de scriptblocker 'NoScript' (http://noscript.net/) te installeren.

3.2 Op onze website maken we gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ('Plug-ins') van het sociale netwerk Google+, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google') wordt beheerd. Hier vindt u een overzicht van de Googleplug-ins en hoe ze eruitzien:
https://developers.google.com/+/plugins.

Om de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, worden de plug-ins ingebed in de site met behulp van de zogenaamde '2-klik'- of 'Shariff'-oplossing. Deze inbedding garandeert dat er nog geen verbinding met de servers van Google wordt gemaakt wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat. Uw browser maakt pas een directe verbinding met de servers van Google wanneer u de plug-ins activeert en dus uw toestemming geeft voor de overdracht van gegevens. De inhoud van de betreffende plug-in wordt rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en in de pagina ingebed. De plug-in stuurt vervolgens gegevens (inclusief uw IP-adres) door naar Google. Wij hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Google via de plug-ins verzamelt. Voor zover wij weten, ontvangt Google in ieder geval informatie over welke webpagina’s u nu en vroeger op onze website heeft geconsulteerd. De inbedding van de plug-ins zorgt ervoor dat Google op de hoogte wordt gesteld van het feit dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, ook al heeft u geen profiel bij Google+ of bent u op dat moment niet ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Google in de VS gestuurd en wordt daar opgeslagen. Bij interactie met de plug-ins, bijv. wanneer u op de '+1'-knop klikt, wordt de bijbehorende informatie eveneens rechtstreeks naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Google+ gepubliceerd en is zichtbaar voor uw contacten.

Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsook uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, verwijzen wij u graag naar het privacybeleid van Google, dat terug te vinden is op http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Indien u lid bent van het sociale netwerk van Google+ en niet wilt dat er via onze website gegevens worden verzameld, noch dat uw gebruikersgegevens worden gekoppeld aan de gegevens die bij het sociale netwerk van Google+ zijn opgeslagen, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website afmelden bij Google+. U kunt ervoor zorgen dat de Googleplug-ins, incl. add-ons voor uw browser, niet kunnen laden door bijv. de scriptblocker 'NoScript' (http://noscript.net/) te installeren.

3.3 Op onze website maken we gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ('Plug-ins') van de onlinedienst Instagram, die door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ('Instagram') wordt beheerd. De plug-ins worden aangeduid met een Instagramlogo, bijv. in de vorm van een 'Instagramcamera'. Hier vindt u een overzicht van de Instagramplug-ins en hoe ze eruitzien:
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Als u op onze website een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de server van Instagram tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Instagram rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en in de pagina ingebed. Deze inbedding zorgt ervoor dat Instagram op de hoogte wordt gesteld van het feit dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, ook al heeft u geen Instagramprofiel of bent u helemaal niet ingelogd bij Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Instagram in de VS gestuurd en wordt daar opgeslagen.

Als u op Instagram bent ingelogd, kan Instagram onmiddellijk uw bezoek aan onze website aan uw Instagramaccount koppelen. Bij interactie met de plug-ins, bijv. wanneer u op de 'Instagramcamera'-knop klikt, wordt deze informatie eveneens rechtstreeks naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Instagramaccount gepubliceerd en is zichtbaar voor uw contacten.

Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, alsook uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, verwijzen wij u graag naar het privacybeleid van Instagram, dat terug te vinden is op https://help.instagram.com/155833707900388/.

Indien u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens onmiddellijk aan uw Instagramaccount koppelt, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website afmelden bij Instagram. U kunt ervoor zorgen dat de Instagramplug-ins, incl. add-ons voor uw browser, niet kunnen laden door bijv. de scriptblocker 'NoScript' (http://noscript.net/) te installeren.

4) Gebruik van video’s (bijv. YouTube, Vimeo)

4.1 Deze website gebruikt de YouTube-embedfunctie voor het weergeven en afspelen van video’s van aanbieder 'YouTube'. Hierbij wordt de uitgebreide privacymodus gebruikt, waarbij, op basis van informatie van de aanbieder, gebruikersgegevens pas na het afspelen van de video(‘s) worden opgeslagen. Bij het afspelen van ingebedde YouTubefilmpjes maakt aanbieder 'YouTube' gebruik van cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens aanwijzingen van 'YouTube' hebben deze onder meer tot doel om videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Elke keer dat u deze website bezoekt, wordt er een verbinding geopend met het Googlenetwerk 'DoubleClick', dit ongeacht of er al dan niet ingebedde video’s worden afgespeeld; dit kan buiten onze invloed om aanleiding geven tot verdere gegevensverwerking.

Meer informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube' vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder zelf, onder: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

4.2 Op onze website zijn er plug-ins van het videoportaal Vimeo, beheerd door Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS, ingebed. Als u op onze website een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de server van Vimeo tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Vimeo rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en in de pagina ingebed. Deze inbedding zorgt ervoor dat Vimeo op de hoogte wordt gesteld van het feit dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, ook al heeft u geen Vimeo-account of bent u helemaal niet ingelogd bij Vimeo. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Vimeo in de VS gestuurd en wordt daar opgeslagen.

Als u op Vimeo bent ingelogd, kan Vimeo onmiddellijk uw bezoek aan onze website aan uw Vimeo-account koppelen. Bij interactie met de plug-ins (bijv. wanneer u op de startknop van een video klikt) wordt deze informatie eveneens rechtstreeks naar een server van Vimeo verzonden en daar opgeslagen. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, alsook uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, verwijzen wij u graag naar het privacybeleid van Vimeo: http://vimeo.com/privacy.

Indien u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens onmiddellijk aan uw Vimeo-account koppelt, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website afmelden bij Vimeo.

De trackingtool Google Analytics is automatisch geïntegreerd bij video’s van Vimeo die op onze site zijn ingebed. Het gaat hier om tracking door Vimeo zelf, waar we geen toegang toe hebben en waarop onze website geen invloed heeft. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' om tracking uit te voeren. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Om het gebruik van tracking cookies door Google Analytics te voorkomen, kunt u de opslag van cookies via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet van alle functies van deze website zult kunnen gebruikmaken. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google toe, alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in onder de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browserplug-in of bij browsers op mobiele toestellen kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen. Dit verhindert Google Analytics om op deze website in de toekomst een registratie uit te voeren (dit cookie werkt enkel voor deze browser en voor dit domein; indien u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken):

Google Analytics deactiveren

5) Webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, wordt uw IP-adres, door de activering van IP-anonimisering op deze website, door Google van tevoren verkort weergegeven. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort weergegeven. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de internetactiviteiten op te stellen en voor de exploitant van de website verdere diensten te leveren die gerelateerd zijn aan het website- en internetgebruik.

Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verstuurd, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet van alle functies van deze website zult kunnen gebruikmaken. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google toe, alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in onder de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browserplug-in of bij browsers op mobiele toestellen kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen. Dit verhindert Google Analytics om op deze website in de toekomst een registratie uit te voeren (dit cookie werkt enkel voor deze browser en voor dit domein; indien u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken):

Google Analytics deactiveren

Er dient te worden opgemerkt dat Google Analytics op deze website met de code '_anonymizeIp()' is uitgebreid en dat IP-adressen om die reden enkel verkort worden verwerkt, dit om een directe identificeerbaarheid te vermijden.

6) Uw rechten en contactopname

U heeft het recht om kosteloos informatie over uw opgeslagen gegevens op te vragen alsook om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Indien u nog vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op. Hetzelfde geldt voor als u informatie over uw persoonsgegevens wenst of deze wilt blokkeren, verwijderen of corrigeren, alsook wanneer u een verleende toestemming wenst te herroepen. U vindt de contactadressen terug in ons impressum.

BORA